For å tilfredsstille kommunens helsekrav må Solsikken barnehage i Fana bygge på huset. Problemet er bare at både huset og skurene ved siden av er verneverdige, og at nabohuset ligger kloss oppi barnehagen, og at naboen må ha ankomstvei gjennom barnehagens uteareal. Dessuten er full strid om hvem som kan bruke arealene rundt nabohuset.

– Vi føler at det bare kommer nye krav på nye krav. Hvis vi ikke kommer oss gjennom dette får vi rett og slett ikke startet opp etter ferien, sier Anne Marit Ådlandsvik som skal gå inn som ny eier av barnehagen.

Ådlandsvik har til daglig jobbet i barnehagen, og vil sammen med to andre kjøpe bygget for å hindre at barnehagedriften opphører. Den forrige eieren ville rive og bygge barnehagen på nytt, men ga opp da det viste seg at den gamle skolebygningen var verneverdig. Barnehagen ble formeldt nedlagt 30. juni, men tre nye eiere vil nå starte opp barnehagen på nytt etter ferien.

Termos og nistepakke

– Det har vært veldig vanskelig å nå gjennom til kommunen. Ingen ser på saken som en helhet, og folk er enten i møte eller på avspasering. Til slutt begynte vi å smøre med oss niste, og sette oss utenfor kontorene helt til rette vedkommende dukket opp. Det har gått med noen timer til det, sier hun.

De nye barnehageeierne fant til slutt ut at de ville gå helt til topps i kommunen for å få ting til å skje. I går møtte de byrådsleder Monica Mæland og helsebyråd Trude Drevland. Etter at politikerne valgte å gi saken prioritet i byråkratiet tok det bare én dag før svaret var klart.

– Nå har vi fattet vedtak om at skuret kan rives, og at barnehagen kan bygges ut, sier Trygve Sæle, seksjonsleder for byggesak i Bergen kommune.

– Det er stort behov for barnehageplasser. Vi kan ikke bare legge ned disse plassene som, så vidt meg bekjent, fungerer veldig godt, sier Mæland.

Vestsiden av barnehagehuset har et påbygg, og er dermed ikke verneverdig. Derfor kan barnehagen bygges ut i den retningen. Bygget vil da komme til å stå på naboens adkomstvei, og en ny vei må bygges. De nye barnehageeierne vil at veien skal legges østover, for at den ikke skal ta uteareal fra barna. Naboen, Elsebeth Reines Hals og ektemannen, vil at veien skal gå langs kortsiden av barnehagen, og munne ut i en busslomme.

– Vi bruker ikke bil, men tar bussen. Derfor blir det mye vanskeligere for oss å gå rundt hele barnehagen når vi har vært og handlet. Jeg er glad i barn, og liker ikke å krangle, men nå har vi vært dumsnille i 20 år, det får være nok, sier Hals.

«Ingenmannsland»

Det strides også om bruksretten til området rundt huset til ekteparet Hals. Deler av marken er opparbeidet som hage. Området er egentlig kommunal grunn, men ble ved en feil overført til barnehagen da de kjøpte bygget som tidligere var Skeie skole.

– Hals har en gang i tiden fått tilbud om å kjøpe området, men vi kunne ikke selge det før det var ført tilbake fra det feiloppførte skjøtet til barnehagen. Det har ikke skjedd ennå, men prosessen er i gang. Nå mener vi det har gått så lang tid at vi må være fristilt til å gjøre hva vi vil med det, sier Øystein Fykse, rådgiver i forvaltningsavdelingen i Bergen kommunale bygg (BKB).

Han vil ikke forskuttere hva kommunen ønsker å gjøre med området som både Hals og Solsikken barnehage er interessert i.

– Hals hadde kjøpesummen klar og takket ja til å kjøpe området. Det var kommunen som utsatte salget på grunn av feilføringen i skjøtet. Avtalen kan ikke annulleres på grunn av tid når feilen ligger hos kommunen, sier advokat Olaf Kristian Saggau Holm, som representerer ekteparet.

Hals mener også at barna i Solsikken har ødelagt et syrintre i hagen hennes.

– Dette treet står uansett ikke på deres eiendom, sier Tone Siri Midttun som er en av de nye eierne i barnehagen.

Treet er nemlig plassert i «ingenmannslandet» som kommunen eier, er tinglyst på barnehagen (skjøtet til gamle Skeie skole) og er lovet bort til Hals.

I Solsikken vi de bruke området til uteareal for barna.

Mangler areal og garderober

– Etter at tilbygget er ferdig mangler vi uteareal for å få godkjent drift med 59 barn, sier Midttun.

Det er helsevernetaten som stiller krav om uteareal etter det som kalles «barnas arbeidsmiljølov».

– Hvis de ikke får nok uteareal kan de gå ned i antall barn, eller drive friluftsbarnehage. Da går kravet til ute— og inneareal ned, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder for miljørettet helsevern i Bergen kommune.

– Vi ønsker ikke å ha barn ute i skogen hele dagen, hver eneste dag. Vi vil heller ikke holde noen barn inne til enhver tid. Når det er fint vær i Bergen skal alle barna være ute samtidig. Vi har ikke noe mål om å bli rike. Vi driver helt marginalt, og er avhengige av støtten vi vil får for 59 barn, sier Midttun.

Mister konsentrasjonen

– Det er veldig mye bråk helt opp til huset vårt fra alle barna som skriker til hverandre. Om sommeren kan vi ikke ha vinduene åpne, og jeg kan ikke sitte ute å lese en bok, da mister jeg bare konsentrasjonen. Jeg orker ikke tanken på å ha slik bråk på baksiden av huset også, sier Hals.

Derfor vil hun ikke la barnehagen kjøpe området bak husen hennes. Hals mener hun tar hensyn til barna blant annet ved å la være å strø oppkjørselen sin om vinteren slik at barna kan ake der.

– Barnehagen kan være glad at jeg ikke har brukket lårhalsen, kommenterer hun.

Hals har hele tiden hatt forståelsen av at det er de selv som må stå for kostnadene med å bygge ny vei. Barnehagens løsningsforslag innebærer en del planering. I tillegg til å bruke Hals’ tomt, er dette en dyrere løsning.

– Det er vi som kommer til å betale for veien, sier Tone Siri Midttun fra Solsikken.

– Dette var nytt for meg, men jeg forhandler ikke gjennom avisen. Barnehagen må ta kontakt med oss i stedet for å gå til avisene med alt, sier Hals når bt.no spør om dette forandrer saken.

– Fantastisk barnehage

Barna som har gått i Solsikken frem til ferien har blitt prioritert inn i andre barnehager så de er sikret en plass. Foreldrene Jannicke Opheim Allers og Johan Stavland er ikke fornøyde med en slik løsning.

— Det er utrolig trist hvis Solsikken må legge ned for godt, og barna må over i en «A4-barnehage». Miljøet her er veldig spesielt, personalgruppen er svært stabil og står sammen. Foreldre som har mulighet til det, er også med i barnehagen i dag i uken. Den ligger også veldig godt til med tanke på turer i skogen, sier de.

Huset som er ringet inn i midten av bildet er eiendomen til Hals. Solsikken barnehage er det store grå området langs veien. Området bak Hals' eiendom er «Ingenmannslandet» (mellom de svare linjene.FLYFOTO: BERGEN KOMMUNE
KJØPER BARNEHAGEN: - Får vi ikke gjort endringene vi ønsker kan vi ikke starte opp etter ferien, sier Anne Marit Ådlandsvik, ny eier av Solsikken barnehage.
Rune Stølås
VIL BLI: John Stavland og Jannicke Opheim Allers vil ikke at barna deres skal overføres til en annen barnehage.
Rune Stølås