— Barnehagen skal ikke være en midlertidig sykehjemsplass for syke barn, sier smittevernoverlegen i Bergen kommune, Øystein Søbstad.

Han tror mange foreldre sender syke barn i barnehagen fordi de vegrer seg mot å bli hjemme fra jobben.

  • Det er uansvarlig. Syke barn har ingenting i barnehagen å gjøre, sier han.

Rugekasse for smitte

  • Barnehager er en rugekasse for smitte. Barn hoster og nyser på hverandre, og små barn tar seg i bleien og gnir det inn i fjeset til sidemannen. Slik blir både personale og unger smittet, sier han.

Søbstad får ukentlig bekymringsmeldinger fra barnehager fordi foreldre sender syke unger i barnehagen. Han anbefaler at man både for barnets og for barnehagenes skyld bør kontakte fastlege hvis man er man i tvil om barnet er friskt eller ikke.

— Med de gode ordningene vi har i Norge for foreldre til syke barn, bør man kunne ofre en dag eller to på jobb for barnets skyld, sier han.

Blir fortere friske

Hege Sande, mor til Sander (20 måneder) er enig.

Sander går i Våkleivbrotet barnehage på Bønes, og fikk feber på lørdag.

Han begynte å komme seg søndag. Feberen har gått ned, men han er fortsatt litt slapp og pjusk.

  • Så vi fant ut at det var tryggest å holde ham hjemme fra barnehagen iallfall mandag. I dag er han sikkert pigg igjen, sier Hege.

Hun mener det er mange gode grunner til å la barn være hjemme fra barnehagen når de ikke er helt i form. Da tenker hun ikke bare på risikoen for å smitte andre, men like mye på hensynet til barnet selv.

  • Barn blir fortere friske hvis de holdes hjemme når de er syke. Dessuten er det viktig at unger trives og har det kjekt i barnehagen, og de trives ikke hvis de er småsyke. Da blir det heller en belastning å være der.

God dialog

Daglig leder Marit Hundvin i Våkleivbrotet Kanvas-barnehage sier at barnehagen har en fin dialog med foreldrene.

  • Vi har hatt en god del sykdom blant ungene i vinter, det er normalt for årstiden. Allerede før sesongen startet, sendte vi ut skriv til alle foreldre om hvilke regler de bør følge når barnet blir sykt.

— Vi har inntrykk av at alle følger opp og forstår viktigheten av klare retningslinjer, både av hensyn til barnet selv, andre barn og de ansatte, sier Marit Hundvin.

Med jevne mellomrom har hun sendt ut nye påminnelser om hvilke retningslinjer som bør følges.

— Særlig når vi ser tendenser til mye sykdom, er vi påpasselige med å advare foreldrene, sier Marit Hundvin.

Nesten halvert

I Nygårdsparken barnehage henger det kjeledresser og våte votter på rekke og rad innenfor døren. Barnehagen er full av rødkinnede unger som har brukt formiddagen på å ake i parken. Situasjonen var imidlertid en helt annen for noen uker siden.

  • På det meste var antallet unger nesten halvert på grunn av sykdom, forteller styrer Katrine Borgen.

Barnehagen har som mange andre vært preget av omgangssyke og influensa i store deler av januar og februar. I løpet av den siste måneden har mer enn halvparten av både barna og de ansatte vært hjemme på grunn av sykdom.

  • Vi oppfordrer foreldre til å holde barna hjemme i 48 timer ved oppkast eller diaré, og forsøker å informere foreldrene om at de ikke skal sende syke barn i barnehagen. Vi har også gode rutiner på vask og hygiene, sier Borgen.

Er det greit å sende småsyke barn i barnehagen? Si din mening i feltet under!

Roar Christiansen
Rune Berentsen