Bergen kommune bruker mer penger per barnehagebarn enn andre sammenlignbare kommuner. Det vil byrådet gjøre noe med.

Fra 1. august 2009 vil byrådet kutte i tilskuddet per barn per time med 60 øre, fra 10 til 9,40 kroner. Fra 1. august 2010 vil de kutte ytterliger 40 øre av tilskuddet.

Det skal gi innsparinger på i alt 10,5 millioner kroner i 2009, 32,2 millioner kroner i 2010 og 42 millioner kroner i 2011.

Foreldrebetalingen i kommunal barnehage endres ikke.

Avgiftsendringene i Bergen finner du her.

— Kan ta inn flere

Oppvekstbyråd Tomas Moltu (KrF)håper innsparingen vil motivere barnehagene til å ta inn flere barn, slik at de kommer nærmere målet om full barnehagedekning.

— Det er opp til barnehagene hvordan de vil ta inndekningen, enten ved å ta inn flere barn eller redusere kostnader på andre måter, sier Moltu.

De kommunale barnehagene kan bli pålagt å ta inn flere barn.

— Vi håper de kan ta inn et par titall barn ekstra, sier Moltu.

— De går løs på kvaliteten i barnehagene med øks, sier Oddny Miljeteig (SV).

Hun mener barnehagene ikke har annet valg enn å kutte i antal voksne per barn.

— Det er tre år siden Frp var med og berget bemanningsnøkkelen. Nå er de i byråd, og da betyr visst ikke barnrehagebarna noe lenger, sier Miljeteig.

RUNE BERENTSEN (ARKIV)