— Jeg vet ikke hvor langt man er kommet med avtaler og det juridiske arbeidet, men det er sånn at når man oppretter nye tiltak må man jobbe parallelt og raskt, sier Rygg.

Han er trygg på at barnehagen vil komme, at de barna som har fått plass faktisk har en barnehage å gå til når september kommer.

— Dette er et spennende prosjekt som er midt i blinken plasseringsmessig.

At SVs Simen Willgohs etterlyser behandling i bystyret, har Rygg liten forståelse for. Han forteller at saken kommer som en del av tertialrapporten, og ser ikke det som noe problem.

— Hvorvidt dette burde ha vært en egen sak, synes jeg blir en underlig debatt. Tertialrapporten er det viktigste styringsdokumentet i kommunen, med unntak av budsjettet.

— Men Willgohs mener dette hindrer debatten?

— Det vil alltid være debatt og skepsis når nye barnehager skal etableres. Men min erfaring er at det snur ganske fort.

At etableringen av barnehage på Kniksens plass er mer omstridt enn andre barnehageetableringer, er byråden uenig i.

— Jeg kjenner til to konflikter rundt denne etableringen. Den ene er veien som skal ordnes og justeres. Noen vil ha den i en annen retning, og det kan man ha en dialog rundt.

— Den andre uenigheten er lekeplassen, hvor noen tenkte at de skulle bli utestengt på dagtid. Men der skal det være en sameksistens mellom barnehagen og naboene, sier Rygg, som føler seg trygg på at det kommer til en løsning.

— Dette har vært en god prosess, og det er en viktig barnehage for å sikre bydelsdekningen. Vi må finne praktiske ordninger.