BT skrev før jul om hvordan byrådet planla å busse 66 barn fra Storetveit barnehage til erstatningslokaler i Ytrebygda.

Årsaken er at Storetveit, som så langt bare har vært en midlertidig barnehage, skal få et nytt, permanent bygg. I mellomtiden må barna flyttes.

Kjøreavstanden barna skulle busses var 11,6 km hver vei, som var beregnet til 20 minutters kjøring. Foreldrene i Storetveit barnehage reagerte kraftig på forslaget.

- Dette virker som en skrivebords­løsning. Du kan tenke deg selv å sende ettåringer i buss hver dag i rushtrafikken. Jeg kan vanskelig se for meg at Harald Victor Hove (byråd for barnehage og skole, red.anm.) som er småbarnsfar selv, ønsker dette, sa leder i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i barnehagen, Dag Ove Vareberg.

— En bedre løsning

Nå har Hove (H), ombestemt seg.

— Vi har gått noen ekstra runder, og sett at hvis vi flytter paviljongene vi har i Ytrebygda til Storetveit, så unngår vi bussing, sier Hove.

Det vil si at de midlertidige lokalene som barna skulle busses til, nå heller blir hentet til Storetveit, og satt opp på en idrettsbane like ved den eksisterende barnehagen.Hove mener denne løsningen har flere fordeler.

— Vi sikrer at barna fra Storetveit får bli i området uten at vi må utsette byggingen av permanent barnehage. I tillegg kan vi bruke denne paviljongen til å huse barnehager vi skal bygge om senere, for eksempel Kristianborg, sier Hove.

Kostnaden blir også omtrent lik som det den hadde blitt om barna måtte busses. Bussingen var estimert til å koste 5,2 millioner kroner over fire år. Flyttingen av paviljonger er estimert å koste 5,7 millioner kroner over fire år.

- Bra for ungene

FAU-leder Dag Ove Vareberg er svært fornøyd med løsningen byråden har kommet frem til.

I etterkant av saken i BT hadde foreldrene møte med Hove og en kommunaldirektør.

Der la de frem sitt forslag, som var å flytte brakkene som allerede er på Storetveit, til idrettsbanen like ved. Dette ville imidlertid gjort at barna ikke hadde noen sted å være mens modulene ble demontert og montert på nytt.

Nå unngår man også det problemet, ved at man i stedet bruker andre, ledige brakker.

— Jeg vil gi honnør til byråden, som lyttet og personlig tok initiativ i saken. Det er gjort et solid og grundig arbeid med å utrede dette alternativet. I tillegg vil jeg gi all honnør til den personen som kom på at man kunne flytte moduler fra Ytrebygda til Storetveit. Det var jo et enda bedre forslag enn det vi hadde, sier Vareberg.

Han sier at tilbakemeldingene fra andre foreldre er svært positive.

— Mange har sagt at dette er veldig bra for ungene. Saken har også skapt mye usikkerhet rundt hvordan man skulle få hverdagen til å gå opp, så dette betyr mye, sier Vareberg.

Gagner alle

Byråden sier at engasjementet til foreldrene var medvirkende til at kommunen så på saken igjen. Nå er han glad kommunen har kommet opp med en løsning som ser ut til å gagne alle.

— Det er alltid kjekt når vi kan melde noe positivt, når det faktisk er såpass krevende å få logistikken til å gå opp som det er, sier Hove.

Det eneste som kan sette kjepper i hjulene for planen, er at kommunen må få disposisjon til tomten der brakkene skal stå på Storetveit.

— Det må vi søke om. Men korrespondansen vi har hatt med Grønn etat så langt, tilsier at det skal gå greit, sier Hove.

BUSS: Dette var ruten byrådet i Bergen opprinnelig mente barnehagebarna skulle busses.