MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.noKan du gi meg fart, spør Sofie Byrkenes og krabber opp på vippen. Jorunn Skarstrup løfter vippen opp og ned. Det har hun gjort for utallige barn i løpet av sin 23 år lange barnehagekarriere.Men nå er det like før hun har fått nok. Å dele sin oppmerksomheten med 18 barn i alderen 2 = til 4 år synes hun er slitsomt nok. Får hun fire ekstra barn, blir det fire for mye. Nå vurderer hun og kollegene i kommunale Lyngfaret barnehage å si opp jobben sin dersom byrådet får sin plan igjennom. For mange barn — Barnehageplanen vil gi ungene et dårligere tilbud. Det blir for mange barn i hver gruppe, sier Jorunn Skarstrup.Hun får støtte fra Gerd Torunn Dingsør, Anne Kjørgård og Kjersti Nygård. Alle er pedagogiske ledere i barnehagen i Vadmyra.Byrådet vil ha flere barn i hver gruppe i barnehagene. Mens det i dag er ni barn i hver småbarnsgruppe, vil byrådet ha 14. Barn som er tre år går i gruppe sammen med 17 andre.Byrådet mener det kan være 24 barn i en gruppe. Bergen får 650 nye barnehageplasser ved å stappe barnehagene fulle.- Hvis gruppene blir større, blir det mye mer urolig. For ungene blir det for mange å forholde seg til. Små barn skal lære å bli selvstendige. Da må noen ha overskudd til å lære dem det, sier Kjersti Nygård. Massive protester Protestene mot å øke antall barn i hver gruppe er massive, både fra private og kommunale barnehager.- Vi er gode på å følge opp hvert enkelt barn. Det er viktig for oss, og det er viktig for ungene. Jeg kan ikke forsvare min rolle i barnehagen dersom planene blir vedtatt, sier Gerd Torunn Dingsør. I Lyngfaret barnehage er det 56 barn. Byrådet mener det, med en liten utbygging, er plass til 22 barn til. De ansatte er ikke enig.- Vi kan nok utvide og bygge på. Men vi kan ikke øke antall mennesker i samme gruppe, sier de ansatte. Jorunn Skarstrup er redd for at de barnehageansatte skal fremstå som bakstreverske og uvillige til endring. Det mener hun er feil.- Jeg har vært med på mange endringer i løpet årene som barnehageansatt. Vi er en positiv yrkesgruppe som har tatt ansvar og omstilt oss. Det er første gang jeg truer med å si opp jobben min. Men nå er jeg nødt til å sette foten ned, sier hun.

Les også: Forhandler om å velte planen