Det var i september foreldrene i Akasia Litlafjell barnehage fikk et skriv fra den daværende styreren i barnehagen med beskjed om at forsentkomming heretter ville få alvorlige konsekvenser.

I brevet sto det at dersom foreldrene var sent ute for å hente tre ganger «sees dette på som mislighold av barnehageplassen og grunn til oppsigelse.»

En stund etter skal Tor Torstveit og konen hans ha fått merke at barnehagen mente alvor.

— Konen min var fem minutt for sent ute da hun skulle hente én gang. Da ble hun senere ringt opp av bestyreren og skjelt ut, forteller Torstveit.

- Livredd for å komme for sent

Foreldrene ble bekymret for hva som ville skje med plassen til ungene deres. Torstveit har nå klaget barnehagen inn for kommunen.

I etterkant av hendelsen leste han grundig gjennom vedtektene til barnehagen, og fant ingenting som tilsa at barnehagen skulle ha sanksjoner som medførte å si opp barnehageplasser. Han reagerte også på formen på varselet som var sendt ut.

— Dette brevet ble sendt ut som om det var en profesjonell avtale at om vi hentet for sent tre ganger så var det mislighold. Men det var for eksempel ikke sagt noe om hvor lenge en advarsel ville henge ved en familie. Ville det være ett år, eller hele tiden ungene gikk der?Faren forteller også at flere foreldre ble bekymret av å få brevet.

— Jeg hørte blant annet om en alenemor som ble livredd for å komme for sent. Det virker som om at private barnehageaktørere i Bergen kan velge og vrake i kunder, og derfor ta slike avgjørelser på egen hånd, sier han.

- Foreldre må være advart

Det avviser imidlertid Marianne Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune. Etter klagen fra Torstveit har de ført tilsyn med barnehagen, og foreløpig konkludert med at barnehagen ikke kan innføre slike sanksjoner uten videre.

— Om man skal ha en sånn ordning må det være tydelig kommunisert til foreldrene i forkant, slik at de vet hva de har takket ja til når de aksepterer en barnehageplass, sier hun.

Barnehager bøtelegger

Boge mener en slik sanksjon må tas opp i barnehagens samarbeidsutvalg, og at det også bør stå i vedtektene til barnehagen.

— Det finnes ingen lov som sier at man ikke kan ha slike sanksjoner, men det står i barnehageloven at barnehagene skal ha godt samarbeid med foreldre, og at avgjørelser av betydning skal drøftes i Samarbeidsutvalget. I dette tilfelle er det snakk om oppsigelse av plass. Det er alvorlig for en familie, sier hun.

Hun har ikke hørt om tilsvarende straffer ved andre barnehager i Bergen, men har hørt om tilfeller der foreldre har kunnet få bøter om de henter for sent.

— Også det må være gjort tydelig kjent for foreldre i forkant, mener hun.

- En helt ugrei praksis

Akasia som barnehageeier har nå fått ut måneden til å svare på den foreløpige tilsynsrapporten fra Bergen kommune.

Barnehagesjef Edle Damm legger seg fullstendig flat i saken.

— Vi har snakket med foreldrene og beklaget. En slik praksis er helt ugrei, og ikke i tråd med våre retningslinjer, sier hun.

Hun vil ikke si mer om begrunnelsen for at barnehagen innførte en slik regel i utgangspunktet, men sier at ingen av barnehagene nå opererer med noen form for straff for foreldre som kommer for sent for å hente.

— Det har heller aldri vært vår intensjon, sier hun.

Fikk beklagelse

Far Torstveit bekrefter at de har blitt fulgt opp av barnehagen i etterkant, og mener de nå har en god tone.

— Vi fikk beskjed om at de ikke ønsker en slik praksis, og det har også kommet en ny styrer i barnehagen. Vi er også veldig fornøyd med barnehagen ellers, det var bare dette formelle som var trøblete, sier han.