I BYSTYRET:

ATLE ANDERSSON

KARI PEDERSEN

KNUT STRAND (foto)

Byrådsleder Monica Mæland vil nå vurdere å bremse barnehageutbyggingen. Alternativt å sende regningen til foreldrene, ved å heve betalingen til over makspris.

— Jeg er veldig bekymret over at bystyret i dag har brukt 9,3 millioner kroner som det ikke finnes dekning for, sier byrådslederen til Bergens Tidende.

9,3 millioner er prisen for å bemanne de 1000 nye barnehagene som kommer i 2005, med gjeldende bemanningsnorm.

— Ifølge regelverket er det bare foreldrerådet i barnehagen som kan vedta å bryte maksprisen, ikke barnehageeieren?

— Fylkesmannen sier så, men fylkesmannen har også sagt at kommunen ikke har lov å gå med underskudd, sier Monica Mæland.

KrF i møte

Uvissheten har rådd om utfallet i denne saken siden KrF forrige fredag forkynte at partiet ikke vil redusere bemanningen i småbarnsavdelingene fra dagens ni barn og tre voksne til 14 barn og fire voksne.

I går hadde Høyre, Frp og Venstre kommet KrF i møte ved et nytt forslag, med større åpning for at eksisterende barnehager skal få slippe den nye bemanningsnormen.

Uten å nå frem.

— Det reviderte forslaget går ikke langt nok til at vi kan støtte det, sa KrFs gruppeleder Kristian Helland, før han henvendt til møteleder Herman Friele minnet om at dette dreier seg om «svært, svært små barn, herr ordfører».

Før helgen signaliserte Pensjonistpartiets Frank W. Hansen at han ville koble aktivitør-stillinger på sykehjemmene mot barnehagekutt og på den måten berge byrådet.

Ikke på vippen

Noen slik avtale ble aldri inngått. I går viste det seg dessuten at Hansen likevel ikke satt på vippen. Ap, Sp, SV og RV fikk støtte fra KrF, Pensjonistpartiet og de to avhopperne, Turid Sveen, eks-Pensjonistpartiet og Kenneth Rasmussen, eks-Frp. Til sammen 36 stemmer, to stemmer mer enn nødvendig for flertall.

Gårsdagens vedtak i bystyret er ingen garanti for at bemanningen forblir tre-ni i byens barnehager. Vedtaket er en tildelingsnorm for penger, ikke en regel om bemanning. Private barnehager står fritt til å bemanne 14-4, hvis de ønsker. Selv om kommunen gir tilskudd til tre-ni.

Vi kan altså være i ferd med å gi private barnehageeiere mer penger enn det de bemanner etter. Alle nye barnehager blir nå planlagt med 14-4-bemanning, sier Monica Mæland i en kommentar.

BERGET IKKE BYRÅDET: Pensjonistpartiets Frank W. Hansen ville likevel ikke støtte byrådet og kutte i bemanningen på småbarnsavdelingene. - Bystyret har gjentatte ganger akseptert forsinkelser i sykehjemsutbyggingen, det er ingen ulykke om barnehageutbyggingen blir forsinket, sa han i debatten.