Kristianborg barnehage sliter fortsatt med høyt sykefravær, men mener at de er på god vei til å finne veien ut av uføret. Mens fraværet i 2009 lå på 21,1 prosent har de klart å lande på 15,6 prosent for fjoråret.

— Det er all grunn til å være stolt av den jobben de gjør her, sier Liv Røssland (Frp) byråd for finans, konkurranse og omstilling.

Omsorgssektoren sliter mest

Kristianborg barnehage huser 120 barn og er en av de syv midlertidige barnehagene som kom da Bergen kommune skulle sikre full barnehagedekning i en fart, høsten 2007.

Det er ikke tilfeldig at Røssland har valgt akkurat denne arbeidsplassen for å diskutere Bergen kommunes nærværsprosjekt.

Sykefraværet i Bergen kommune er størst i hjemmetjenestene, sykehjemmene og barnehagene. Der er det også mange fysiske belastninger. Noen kan man raskt gjøre noe med for å lette arbeidsdagen.

— Vi har for eksempel hevet og senket stellebenker der det var nødvendig. Alle ansatte var med å kartlegge arbeidsmiljøet og de ser at ting blir fulgt opp raskt. Planene ender ikke i en skuff, sier styrer Aina Hågensen.

Tydelig ledelse

  • Tydelig lederskap og medvirkning fra de ansatte er viktig. Arbeidsmiljøet er alles ansvar, ikke et lederansvar, sier Enok Abrahamsen.

Han er en av kommunenes fem nærværspionerer, som det siste halvåret har reist rundt og veiledet barnehagene i nærværsprosjektet.

— Nærværsprosjektet har vært veldig gøy, spennende og aktuelt. Det har hjulpet oss å ha fokus på hva vi kan gjøre for å hjelpe dem som er syke. Vi er blitt snillere med hverandre og det er de bittesmå tingene i hverdagen som er den viktigste endringen. Alle blir sett, hørt og anerkjent, sier verneombud Dorthe Christiansen.

— Vi har det kjekt på jobb og alle har fått en veldig positiv holdning. Dette klarer vi, er noe vi hører nå. Vi har forsøkt å skape gode møteplasser og! blitt mer bevisst på hvordan vi har det på jobb, hvordan vår barnehage skal være, sier Hågensen.

Hun mener de har gjort det som er mulig, men vet at jobben ikke er gjort.

Langt fra målet

  • Vi har fem gravide samtidig og det er klart sykefraværet kan gå opp igjen. Men vi er på rett vei, sier Hågensen.

— Utfordringen er å holde på dette. Det må jobbes kontinuerlig og kanskje kan man øke innsatsen ytterligere. Men trenden er viktig. Slike organisasjons- og kulturendringer tar tid og vi må gi det tid, sier Trine Samuelsberg, prosjektleder for nærværsprosjektet.

Men om Kristianborg barnehage har gjort en stor innsats og fått resultater, så er det fortsatt et godt stykke igjen før Bergen kommunes målsetting om å få det totale sykefraværet ned fra 9,9 prosent til 7,9 prosent i perioden 2007-2011. Nå ligger sykefraværet på 9,3 prosent.

— Vi er på rett vei og det kan ta litt lengre tid enn planlagt. det er ikke sikkert at vi klarer det innen utgangen av året, men 7,9 prosent er fortsatt et realistisk mål, sier Røssland.

Se hele oversikten for Bergen kommunes sykefravær her

Nå blir nærværsprosjektet permanent og med utgangspunkt i SINTEFS tall for hva sykefravær koster, regner kommunen med besparelser på 40 millioner årlig.

— Resultatene viser at vi er på rett vei og dette er viktig også samfunnsøkonomisk, sier Røssland.