Fylkesmannen har fått rundt 40 klager fra frustrerte foreldre, og fastslår i et vedtak at overprisen klart bryter med barnehageloven. Det vil si at Pandus barnehage ikke har hatt lov til å kreve mer enn 2750 kroner i månedspris. Men fortsatt får foreldrene regninger som er 400 kroner høyere.

Jarleif Amundsen har to døtre i barnehagen, og er grundig lei av å betale for mye.

— Vi har sagt at hvis barnehagen viser frem tall på slett økonomi, kan vi gå med på betale mer enn makspris. Men det viser seg at barnehagen går med solid overskudd, sier han.

En barnehage kan bare kreve mer enn makspris dersom foreldrerådet i barnehagen samtykker.

- Forvokst sandkasse

Amundsen mener at Pandus barnehage ikke tilbyr noe som gir grunn til å kreve mer enn makspris.

— Den ligner mest på en forvokst sandkasse, med én disse fordelt på 70 barn, sier han.

Peter Michael Buck, som eier barnehagen sammen med konen, påstår at han rett og slett ikke har råd til å sette ned prisen.

— Hvis ikke jeg kan dekke inn mine utgifter, kan jeg bare legge ned barnehagen og bygge den om til leiligheter, sier han.

Det er jo dramatisk å ikke rette seg etter Fylkesmannens vedtak?

— Jeg akter ikke å ta min lønn og betale for at andre får betale makspris. Hvis kommunen dekker inn kostnadene, skal foreldrene få makspris.

— Men barnehagen går jo med solid overskudd?

— Det er ikke julenissen som har servert folk en barnehage, det har gjort solide innhogg i min privatøkonomi. Det jeg får inn på konto dekker ikke prisreduksjon for foreldrene, sier han.

Vil ikke stenge barnehagen

Nå krever kommunen opprydning.

— Over helgen vil vi sende ut et pålegg til barnehagen om å rette seg etter maksprisen, sier Marianne M. Boge, seksjonsleder for barnehage i Bergen kommune.

Dersom Pandus barnehage fortsatt nekter å rette seg etter pålegget, er problemet at barnehageloven bare åpner for ett sanksjonsmiddel i denne typen saker: Stenging av barnehagen i kortere eller lengre tid.

— Det er et middel vi ikke ønsker å bruke, fordi det vil gå ut over foreldrene. Men vi følger saken tett. Hvis vi ikke kommer i dialog med eieren, må vi vurdere andre tiltak, sier Boge.

Pandus barnehage har i år mottatt 1,1 millioner i støtte fra kommunen, og 3,3 millioner i statsstøtte.

<b>BETALER FOR MYE: </b>Jarleif Amundsen er lei av å betale mer enn makspris for døtrenes plasser i Pondus barnehage.<br/>FOTO: BTV