Den nye barnehagen er en del av tilbudet G.C. Rieber Eiendom har lagt opp til som en del av næringsparken som nå er under utbygging på Marineholmen.

Barnehagen ligger det flunka nye flerbruksbygget der det også er sykkelgarasje for 300 tohjulinger, og der pedal-Anton kan plassere sykkelen i trygge omgivelser, ifølge administrerende direktør Bjart Nygaard i GC Rieber Eiendom AS.

1500 arbeidsplasser

I dag er det 1500 arbeidsplasser på Marineholmen. Frem mot sommeren, når alle bygg er ferdigstilt, vil Marineholmen inneholde nærmere 2500 arbeidsplasser. Og når alle videre planer er realisert kan 4.000 få sitt virke der det tidligere har vært både Marinestasjon og skipsverftet Mjellem & Karlsen.

Den nye bedriftsbarnehagen skal drives av førskolelærerne Kjersti Knudsen og Eli Kristin Hamre. Barnehagen har seks fast ansatte.

25 barn

Barnehagen kan ta imot barn i alderen 0-6 år, med en gruppe av barn 0-3 år og en stor gruppe av barn 3-6 år, cirka 25 barn totalt.

Ifølge Bjart Nygaard kom Marineholmen Barnehage i stand etter sterke ønsker fra småbarnsfamilier blant leietakerne og med god støtte fra Byrådet.

TORBJØRN EIDE
TORBJØRN EIDE
TORBJØRN EIDE