— Vi ser store forskjeller i språk og sosial kompetanse hos dem som har hatt plass i barnehage og ikke, sier rektor Florentino Bulnes ved administrasjon for morsmålsopplæring i Bergen

— Kontantstøtten kan være en forbannelse for disse barna. Vi bruker mye tid på å få dem til å søke barnehageplass, men ingen kan tvinges. Alle får ikke plass heller, selv om innvandrerbarna står høyt på prioriteringslisten, sier helsesøster Mette Waaler ved Solheimsviken helsestasjon.

Alle barn i Norge blir kalt inn til helsestasjonen i nærområdet.

— Hvis foreldre ikke møter etter flere innkallinger, kommer helsesøster på hjemmebesøk, sier Waaler.

At innvandrere isolerer seg fra nordmenn, er ikke så underlig, mener Florentino Bulnes.

— Vi opplever foreldre som er redde for den norske kulturen. De har også med seg oppfatninger fra hjemlandet, sperrer som er relatert til kulturen, forteller Bulnes og viser til at noen somaliske kvinner for eksempel er redde for regn.

— De forbinder det med noe farlig fra tiden i Somalia. Derfor holder de barna hjemme fra barnehagen når det regner.