• Min klient spør stadig etter barnet. Han er klar på at det aldri var hans hensikt å skade verken mor eller datter, sier advokat Torstein Røed.

— Har han forsont seg med tanken på å kanskje aldri mer treffe sin datter?- Nei, det har han ikke. Han er meget opptatt av hvordan det går med barnet.Røed sier at det er opp til barnevernet og overformynderiet å avgjøre hva som skal skje med barnet hvis 40-åringen må tilbringe de neste årene i fengsel.- Juridisk sett mener vi at barnefaren i dag har foreldreansvar, men innser at han ikke er i stand til å ta seg av datteren i nærmeste fremtid. Om han fortsatt vil kreve foreldreansvar etter en eventuell soning, vil jeg ikke spekulere i. Dette har vi ennå ikke drøftet, sier Røed.