Ved ett tilfelle torde ikke barnefamilier oppholde seg hjemme på grunn av helikopter som fløy over hustakene med hengende last, i følge en 30 sider rapport fra aksjonistene. De hevder liv ble satt i fare.

De mener også naturen i Hardanger er blitt mer skadelidende enn nødvendig.

— Statnett sa mastene knapt ville bli synlige, men flere er plassert på topper som gjør dem svært synlige. Turstier er ødelagt, det er ikke tatt hensyn til flere kjente rasteplasser og fiskeplasser, hevder Hardangeraksjonen i rapporten som denne uken ble overlevert Statnett-sjef Auke Lont.

Til BT sier Statnett at de lover å gå gjennom materialet, men trenger noe mer tid til å svare på alle punktene.

Må få konsekvenser

Rapporten har tittelen «Brot på miljø- og transportplan (MTP) for anleggsarbeidet på 420 KV kraftlina Sima-Samnanger, strekninga Mødalen-Sima».

Leder for aksjonsgruppen, Synnøve Kvamme, mener Statnett har begått så mange graverende overgrep at det må få konsekvenser.

BEITENDE DYR: Hardangeraksjonen mener anleggsområder ikke var sperret for beitende dyr, og at plasseringen av mastene var unødvendig sjenerende.
HARDANGERAKSJONEN

— Et privat selskap ville aldri ha sluppet unna. Et statlig selskap bør behandles på samme måte, sier hun.

Hardangeraksjonen hevder byggherren Statnett har skadet dyreliv, miljø og historiske steder. De er også opptatt av at arbeiderne fra det kroatiske selskapet Dalekovod ble behandlet dårlig.

— De fikk ikke lønn på dager med skodde og dårlig vær som hindret anleggsarbeidet. Hardangeraksjonen varslet Arbeidstilsynet, og etter det fikk arbeiderne i ifølge Statnett lønn også når de satt værfast, heter det i rapporten.

Aksjonistene påpeker også at arbeiderne noen steder manglet hvilebrakker og sanitæranlegg.

Mangelfull informasjon

I anleggsperioden har Hardangeraksjonen fått meldinger fra grunneiere og turfolk som sier de har observert flere brudd på miljø- og transportplanen. Grunneiere er også selv med i aksjonsgruppen.

— I noen områder ble mastepunktene strukket i terrenget kort tid før anleggsarbeidet startet. Grunneierne har derfor ikke hatt anledning til å komme med innspill om plassering. Resultatet er at mange master er plassert svært synlig i horisonten. Dessuten er master satt opp i turstier og på steder som er unødig sjenerende for kjente rasteplasser og fiskeplasser, heter det.

Et eksempel er ved Fuglavatnet og Middagsvarden på Tveitofjellet som var populære turmål inntil linjestraseen ødela idyllen.

Aksjonistene mener også utbyggerne har brutt kulturminneloven: På Dyranes ved Bjølsegrøvatnet er det påvist dyregraver fra jernalderen og mddelalderen. Riksantikvaren ga avslag på søknaden fra Statnett om dispensasjon fra kulturminneloven. Likevel ble linjen lagt her, heter det i rapporten.

Stoppet etter klage

Helikopterflyging i området skulle som hovedregel bare foregå mellom 07.00 og 19.00. Men rapporten hevder helligdagsfreden er brutt flere ganger.

— Under transport av mastedeler fra rigg på Tveito til Kleppefjellet i Granvin, var det så tett tåke at det var umulig å se hus eller folk på Tveitogardene fra luften. Barnefamilier torde ikke oppholde seg hjemme.

Turgåere og sauebønder på gjeterturer skal også ha opplevd at helikopter har flydd i lave høyder etter de på stier og terrenget. Turer med hengende last skal ha vært dårlig varslet, og observert over hus og gårdstun.

— Dette har vært utrivelige opplevelser og helt meningsløs oppførsel, heter det i rapporten.

Statnett vil svare

Da Statnett-sjef Auke Lont fikk overlevert rapporten var han opptatt av at aksjonistene måtte få raskt svar.

Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim sier i en mail til BT at Statnett vil se nærmere på alle forholdene. Statnett vil vurdere eventuelle oppfølgingstiltak, og se etter forbedringspunkter som selskapet kan nyttiggjøre seg i andre prosjekter.

— Rapporten berører mange ulike forhold, blant annet ulike punkter i Miljø- og transportplanen og forhold omkring HMS. For å gi en god tilbakemelding, trenger vi å vie de enkelte punktene noe mer tid enn det vi har rukket så langt, skriver Vike Vardheim.

BEKYMRING: Helikoptre med hengende last har skremt folk i Hardanger, og aksjonistene mener de har fløyet unødvendig nær folk og hus.
HARDANGERAKSJONEN.