ATLE ANDERSSON

HANS K. MJELVA

  • Størst grunn til å juble har foreldre med barnehageplass. Stortinget har vedtatt maksimalpris på rundt 1800 kroner fra neste høst.
  • En familie med et barn i barnehage og et barn som både går i SFO og på kulturskolen vil «tjene» om lag 4000 kroner i året på byrådets budsjett.

Byrådets budsjettforslag vil knapt bli merket i lommeboken til den jevne bergenser. Foreldrebetalingen til skolefritidsordningen øker riktignok igjen, denne gang med 90 kroner måneden for heldagsplass. Byggesaksgebyrene får et merkbart hopp og egenbetaling for institusjonsopphold og hjemmebaserte tjenester øker med rundt tre prosent i byrådets forslag.

Samtidig foreslår byrådet en liten reduksjon i vann— og avløpsgebyrene. Eiendomsskatten fryses på dagens nivå.

BT har laget en gjennomgang av hvordan budsjettforslaget vil slå ut for familien Fløyen. Vår tenkte middelklassefamilie består av far, mor, tredjeklassingen Steinar med SFO-plass og fem år gamle Stine, som har plass i kommunal barnehage.

BARNEHAGE: Foreldre med smårollinger i barnehage vil også neste år komme ut som vinnere. I fjor vedtok opposisjonspartiene på Stortinget en storstilt barnehagesatsing. Fra 1.mai ble maksprisen redusert til 2750 kroner, og fra 1. august neste år skal den ytterligere ned til ca. 1800 kroner.

For dem som ikke er så privilegert som familien Fløyen og har barnehageplass, er det håp i budsjettforslaget. Byrådet satser på å bygge 600 nye barnehageplasser neste år, de fleste skal bygges i privat regi.

Dette er likevel 400 plasser for lite til å nå Stortingets krav om full barnehagedekning innen utgangen av 2005. Ifølge byrådet skyldes det at kommunen ikke klarer å regulere flere tomter. De 400 plassene som trengs for å få full dekning, skal komme i 2006.

Men selv med denne utbyggingen vil neppe alle som ønsker det få plass, slik byrådet selv formulerer sitt mål. Dette fordi «full barnehagedekning» betyr at 80 prosent av alle barn mellom 0 og 6 år har plass.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO): Kommunen har gjentatte ganger har økt prisen for plass i skolefritidsordningen. Våren 2003 betalte familien Fløyen 1385 kroner for heldagsplassen til Steinar. Neste år må de punge ut med 2065 kroner, en økning på 90 kroner fra den nåværende satsen.

Fra 1. august 2005 betaler de derfor mer for Steinars timer på SFO enn de gjør for barnehageplassen til Stine.

Nå vil de kanskje gå over til halvdagsplass. Da sparer de 625 kroner i måneden, eller nesten syv tusen kroner året. Byrådet vil øke prisen på halvdagsplass med 60 kroner til 1440 kroner måneden.

VANN OG AVLØPSGEBYR: Neste år vil byrådet at de skal betale 2330 pluss moms i vann- og avløpsgebyr for den 120 kvadratmeter store boligen sin. Det er 215 kroner mindre enn i fjor. Siden 2002 har gebyret skrumpet inn med 894 kroner året.

KULTURSKOLE: Foreldrebetalingen stiger jevnt og trutt, og i takt med ambisjonene herr og fru Fløyen har på vegne av musikalske Steinar. Neste år må de punge ut med 2350 kroner til det kommunale tilbudet, hvis byrådet får viljen sin. I år betaler de 2000 kroner, og i fjor var prisen 1600 kroner. Før det var imidlertid foreldrebetalingen uendret i fem år.

EIENDOMSSKATT: Byrådet vil ikke heve beregningsgrunnlaget. Men fra 2006 år risikerer Fløyen å måtte betale mer. Da skal det nye takseringssystemet tre i kraft og det vil ikke bli gitt fritak for nye husbankhus. Byrådet forventer å håve inn 370 millioner kroner på eiendomsskatt neste år.

SVØMMING: Tolv ganger i året drar herr eller fru Fløyen ungene med til en av de kommunale svømmehallene. De tre klippekortene blir 170 kroner dyrere neste år. Prisen for skøyteutfluktene til Bergenshallen og Slåtthaug kunstisbane blir den samme som før.

BUSSREISER: Fru Fløyen tar bussen til jobb, og bruker 7700 kroner i året på ti periodekort. Byrådet satser på å fryse kollektivsatsene også i 2005.

SUMMA SUMMARUM får familien Fløyen, med utgangspunkt i vårt budsjettregnestykke, 3935 kroner mindre å betale til kommunen neste år. Forutsetningen er, som nevnt, at makspris-reformen blir gjennomført fra neste høst.