— For å gi et tilbud til 108 barn, tar de vekk en viktig del av oppvekstmiljøet til hundrevis av andre barn, sier Trudi Totland og Kirsti Legernes i Lægdene Vel. De ser ut over Montana-marken, der barn med akebrett og ski fryder seg over snøen.

Til høsten vil akebakken være inngjerdet, og et stort brakkebygg plassert på den ene fotballbanen. I hvert fall hvis byrådet får igjennom sine planer for å bygge midlertidige barnehager som skal fylle gapet mellom behov og tilbud.

- Vi er i rute

Nesten 2500 nye barnehageplasser skal stå ferdig innen utgangen av året, lovet oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit da han presenterte sin «løypemelding» i går.

550 av plassene skal være midlertidige, i brakker som ifølge byrådet kun vil stå i tre år. Kommunen har plukket ut åtte tomter der de skal plasseres:

n Storetveitmarken (ved Storetveit skole)n Montana-markenn Kristianborgn Nygårdsparken (på lekeareal mot Welhavens gate)n Skansemyrenn Olsvikbanenn Sandsli (ved Aurdalslia skole)n Godviksvingene

Venter protester

Flere av tomtene er allerede kontroversielle. Friidrettsmiljøet har protestert over plasseringen på Skansemyren, og i disse dager får naboer og velforeninger brev om planene i sitt område. Etter to ukers høringsfrist blir brakkene behandlet som byggesaker. Målet er at de skal stå klare til bruk til sommeren. Tveit frykter ikke at naboprotester vil punktere planene.

— Byggesaksavdelingen vil prioritere disse sakene. Dette skal gå raskt, sier han.

Naboene på Montana føler seg overkjørt.

— Politikerne har sånn hastverk at de ikke tar normale hensyn. De legger et grøntområde under asfalt og skaper kaotiske trafikkforhold her oppe når alle skal levere ungene, sier Legernes.

Lægdene Vel har startet underskriftskampanje og vil klage til Fylkesmannens miljøavdeling, som skal ivareta grøntarealer. Fylkesmannen har tidligere stanset en rekke permanente barnehager på det grunnlaget.

Ofrer grøntarealene

Opposisjonspartiene er derimot villige til å ofre grøntarealene noen år.

— De midlertidige barnehagene kan de plassere nesten hvor som helst og få min støtte, sier Kjersti Toppe (Sp).

Også SV og Ap vil støtte upopulære plasseringer av brakkene, men er skeptisk til om byrådet vil rekke målet.

— Ambisjonene er for høye. Med så mange utsatte prosjekter er det ikke mulig å bli ferdig tidsnok. Så lenge har jeg vært i bransjen, at jeg kan si det, sier Terje Ohnstad (Ap).

Opposisjonen kritiserer også byrådet for nesten utelukkende å satse på private utbyggere.

— Det er ideologisk stahet som gjør at mange plasser som kunne stått ferdig til høsten, ikke gjør det, sier Oddny Miljeteig (SV).

Rune Sævig