En enstemmig rett har også dømt mannen til å betale 50.000 kroner i oppreising til gutten.

Sex-overgrepet mot den da elleveårige gutten skjedde i en av Bergens omegnskommuner i juli 1999. Offeret er en som domfelte hadde kontakt med på fritiden.

32-åringen er ansatt på et avlastningshjem for barn og unge i Bergen. Arbeidsgiver ble først varslet om saken seks uker før hovedforhandlingene skulle starte. Da ble mannen oppfordret til å sykemelde seg.

Mannens nærmeste overordnede sa i retten at hun var overbevist om at 32-åringen var uskyldig.

Nordhordland herredsrett valgte derimot å tro på det unge offeret, som retten karakteriserer som meget troverdig.