— I dette tilfellet, når barna er under 13 år, er det ikke noen mulighet for at arbeidet kan bli lovlig, selv om det blir sendt søknad til Arbeidstilsynet, sier juridisk rådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet, Hans Haavind, til Bergens Tidende.

Helge Johansen i Tornerose visste ikke om dette lovforbudet.

— Da må vi ha en aldersgrense. Salget må foregå på en riktig og ordentlig måte. Jeg vil også ordne samtykke fra foreldre hvis det er påkrevd for de eldre barna, sier han.

Slik er ifølge Arbeidstilsynet reglene for barnearbeid:

n Dersom arbeidet er lett og ikke innebærer fare for barnets helse og utvikling kan barn mellom 13 og 15 år arbeide lovlig uten samtykke fra det offentlige. Arbeidsgiveren har ansvar for barnets helse og sikkerhet.

n Det finnes også en regel om at Arbeidstilsynet må samtykke til kulturelt og liknende arbeid for barn under 15 år, dvs. også barn under 13 år. Dette omfatter ikke salgsarbeid, som det er snakk om i denne saken.

n Samtykke fra foreldrene direkte til arbeidsgiveren må gis skriftlig for alle barn under 15 år, uansett type arbeid.