Hun sitter nederst ved bordet, har talerett, men ikke stemmerett. Når det butter mot, har hun rett på å få nedtegnet sitt syn i protokollen.

Liv Skreden er barnas representant i komité for miljø— og byutvikling i Bergen. Hennes jobb er å snakke for de uten stemmerett. De som trenger lekeplasser, akebakker og tumleplass. Som skal tas hensyn til når det anlegges nye veier og boligområdene planlegges.

Liv Skreden mener hun har et meget viktig verv.

— Barna er jo det viktigste vi har, slår hun fast.

— Blir du lyttet til?

— Ja, jeg føler det. Men viktigst er jobben jeg gjør tidlig i planprosessen. Når sakene er kommet så langt som til komiteen, er det ofte for sent. Da tar jeg bare ordet når det er noe å tilføye. Hvis valget står om barnehage eller fotballbane, tier jeg. Begge deler er i barns interesse. Valget mellom de to blir politikk.

Bryter reglene

Alle kommuner skal ha en barnas representant i det faste utvalg for plansaker, fastslår loven. En undersøkelse foretatt av fylkesmannen i Hordaland viser at samtlige kommuner som svarte har utpekt en barnas representant.

Når det gjelder regelverket for barnerepresentanten, derimot, har fylkesmannen funnet mange regelbrudd:

  • Bare halvparten av kommunene har møteplikt for barnas representant. Loven krever det.
  • Loven sier at barnas representant har rett på protokolltilfø rsel. 60 prosent av kommunene praktiserer dette.
  • I et fåtall kommuner blir barnas representant nektet talerett. Dette er i strid med reglene.Fylkesmannens undersøkelse avdekker også at en tredel av barnerepresentantene ønsker seg mer tid til oppgaven. Like mange etterlyser bedre opplæring.

I et brev til samtlige kommuner minner fylkesmannen om hva regelverket er. I samarbeid med fylkeskommunen planlegger fylkesmannen nå et dagsseminar for barnerepresentantene og kommunene.

- For meget å gjøre

Liv Skreden føler arbeidsbyrden er hennes største problem. Vervet som barnas representant er bare en bit av jobben. I tillegg er hun sekretariat for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede, pluss en rekke andre oppgaver.

— Når jeg legger sammen all tiden jeg bruker på befaringer, møter og dokumenter utgjør det 60 prosents stilling. Jeg har ganske enkelt alt for meget å gjøre. Samtidig synes jeg det er en spennende og veldig interessant oppgave, sier hun.

— Er det stor pågang fra foreldre og barn som vil ha hjelp i konkrete saker?

— Ikke så mange er klar over at jeg finnes. Noe pågang er det jo. Jeg pleier å lede folk videre i kommunen og forklarer for dem hvordan de kan påvirke sakene ved å snakke med politikere og be om deputasjoner og befaringer.

— Hvilke seire kan du vise til?

— At vi fikk stanset utbyggingen Toppesanden er jeg svært glad for. Men verken den eller andre saker vil jeg ta æren for alene, sier Liv Skreden.

PÅ PLASS: Liv Skreden har fast plass nederst ved bordet når politikerne i komite for miljø og byutvikling møtes.Hun skal sørge for at barn og unges interesser blir ivaretatt.
Vegar Valde