TOR KRISTIANSENtor.kristiansen@bt.no

— Kutt i skolebudsjettet i Bergen på 15 millioner kroner får alvorlige følger for flere skoler. Muligheten til å gi hjelp til dem som trenger ekstra støtte, blir redusert ved mange skoler. Rektorene er opprørt over det som skjer, sier Nina Bauge, leder i Norsk Lærerlag Bergen.

En spørreundersøkelse Kommunenes Sentralforbund har foretatt i 185 kommuner og 16 fylkeskommuner viser at skolen seiler opp som den store taperen. En tredjedel vil skjære ned skoletilbudet på grunn av økonomiske problemer. Nesten like mange kutter penger til kultur, samferdsel og tekniske formål. KS krever fem milliarder kroner mer for at kommunene skal opprettholde sitt tilbud.

— Kuttene får drastiske følger. Elevtallet i klassene vil øke. Små skoler blir lagt ned. Radikale kutt fører til at færre lærere kan hjelpe barna, sier Helga Hjetland, leder i Norsk Lærerlag til Aftenposten.

Hun mener kuttene er et alvorlig varsku til staten som er ansvarlig for grunnskolene. SVs Kristin Halvorsen tar onsdag skolekuttene opp i Stortingets spørretime. Hun mener det er en helt gal utvikling vi nå er vitne til.Ingunn Alver, leder i Norsk Lærerlag Hordaland, bekrefter at flere kommuner i Hordaland kutter i skolebudsjettene. Hun deler bekymringen for konsekvensene.