— I Finland er Barnas katedral blitt et begrep. Vi er veldig opptatt av å få til noe liknende her i Bergen, og vil gjerne bruke uttrykket Barnas katedral hos oss også, sier ledende sokneprest Gudmund Waaler i den nye stormenigheten som skal etableres i Bergen sentrum fra kommende årsskifte. Det er ikke avgjort hvilken av sentrumskirkene som blir Barnas katedral. Både Nykirken, Johanneskirken, Mariakirken og St. Jakob kirke kan være aktuelle alternativer, sier Waaler.

Åpnes om ett år

Waaler satser på at Barnas katedral kan åpnes ved inngangen til neste kirkeår, altså 1. søndag i advent 2002. Det passer bra med biskop Ole D. Hagesæthers planer om å gjøre 2003 til et år der han vil kalle seg selv barnebisp. Han vil særlig være opptatt av barnas plass i kirken.

— Vi tror det er svært viktig å trekke barna mer direkte inn i kirkerommet. Dette handler om å la dem bruke sansene sine, få være til stede og delta aktivt og ta medansvar. Vi snakker ikke nødvendigvis om å lage så mange nye aktivitetstilbud. Men gjennom egne gudstjenester og aktiviteter ønsker vi å ta barna på alvor, og gi dem adgang til det hellige rom, sier Waaler.

Samarbeid med skoler

Waaler ser for seg et tett samarbeid med skolene i Bergen, spesielt i forbindelse med høytidene. Sist uke fikk Waaler en aldri så liten forsmak på Barnas katedral. Tre førjulsgudstjenester for skolebarn i Nykirken ble en test på hvordan man kan gjøre det. Barna fra Nordnes skole hadde på forhånd laget nesten 70 engler, som henger på tvers av hele det gedigne kirkerommet i julen. Dessuten fikk de delta med sang, tekstlesning, dikt og aktiv dialog med presten under juleprekenen.

Fri fra stress

Waaler håper også at en egen kirke med spesielle gudstjenester for barn kan fungere som et fristed for de minste av Den norske kirkes medlemmer. Han vil gjerne åpne for at flere barn kan få gå til nattverd. Det vil synliggjøre at nattverden ikke dreier seg om krav, men om nåde, sier han.

— Også barn og unge lider av travelhet og stress. Klarer vi å gjøre Barnas katedral til et hus de hører til i, kan den også bli et fristed fra stress, sier Waaler.

BARNEBØNN: Lars Arne, Anders og Stine fra 4. klasse på Nordnes skole var denne uken på en annerledes julegudstjeneste i Nykirken.
FOTO: GIDSKE STARK