Dette går frem av en pressemelding fra Bergen kommune.

— Av hensyn til barna og foreldrene ønsker Bergen kommune å legge til rette for en tilsynsordning i de kommunale barnehagene som kan rammes av streik, opplyser informasjonssjef Robert Rastad.

— Det er de ansatte i barnehagene som ikke er tatt ut i streik som skal ha tilsynet med barna, og det er derfor nødvendig å vurdere tilbudet ut fra bemanningssituasjonen i hver enkelt barnehage, understreiker Rastad.

Foreldre vil få brev med hjem fra sin barnehage i dag, onsdag 26. mai, om tilbudet i den enkelte barnehage.

Tilbudet vil være åpent en kortere del av dagen enn barnehagens normale åpningstid, og tilbudet er først og fremst tenkt som en mulighet for foreldrene til å områ seg ved en streikesituasjon, går det frem av pressemeldingen.

Bergen kommune vil holde tilsynstilbudet åpent i en periode, men foreldrene må forvente at barnehagene vil stenge helt etter en tid dersom streiken varer ved.