— I skolefritidsordningen står vi ikke over barna hele tida, sier leder for skolefritidsordningen ved barneskolen i Førde i Sogn og Fjordane til Firda.

Det hjalp verken med sperrer eller filtre for å hindre at barn finner antatt skadelige nettsider. Barna på skolefritidsordningen klarte likevel å komme seg inn på nettsider med porno. Personalet grep inn da pornoen ble oppdaget.

— Slik jeg ser det, er det ikke noe alternativ å stenge internett ved SFO for å være helt sikre. Det må heller handle om å bygge gode holdninger og internettvaner, mener lederen.

Trolig har barna fått opp sidene ved selv å søke på spesifikke ord.

— Vi har regler for internettbruken, og det får konsekvenser å bryte dem, for eksempel at eleven ikke får være mer på nettet den dagen. Elevene er også under et visst tilsyn, men ikke på samme måten som i skoletiden, poengterer lederen.