Byrådet vedtok i dag forslaget til nye opptakskriterier for barnehagene i Bergen. Der heter det at minoritetsspråklige skal gå foran i køen, på visse betingelser:

  • Begge foreldrene må være født i et land utenfor Norden og ikke være engelsktalende.
  • I tillegg skal helsetjenesten skal ha kartlagt og dokumentert at barnet har liten eller ingen norskkunnskap.Bedre integrering

– Det er kjekt at vi har fått dette igjennom. Språk stor betydning for barna, og det at barna kommer tidlig inn i en barnehage kan bidra til bedre integrering, sier oppvekstbyråd Tomas Moltu (KrF).

Han vet ikke hvor mange barn det kan dreie seg om. Men de som oppfyller kriteriene vil få førsterett til barnehagen de ønsker, for eksempel i nærheten av bostedet.

– Vi vet at en del minoritetsspråklige familier ikke har bil, og ønsker seg barnehage i nærmiljøet, sier Moltu.

I de gjeldende opptakskriteriene fra 2006, er det først og fremst funksjonshemmede, barnevernsbarn og barn av foreldre som går på ulike stønadsordninger som har prioritet. Målet den gang var et enkelt og forutsigbart system.

Også søskenprioritet

Men siden den gang er det etablert 3200 nye barnehageplasser i Bergen. Derfor mener Moltu det vil gå greit å innføre nye kriterier nå.

– Det er mye lettere å innføre det når vi har så stor dekningsgrad. Jeg håper færrest mulig vil oppleve seg fortrengt på grunn av dette, sier han.

Fra hovedopptaket 1. mars i år gjeninnføres også søskenprioritet, som bystyret vedtok i høst.

  • Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under.