Det viser en ny, omfattende undersøkelse.

— Vi blir kvikkere av å gå til skolen. Det er noen som kjører, men de blir trøtte av det, sier Dorthea Felde Haldorsen (6).

Sammen med seks andre 1.-klassinger trasker hun de 20 minuttene fra øverst i Lægdesvingen, nedover gangstier og trapper til Landås skole. Hver dag går gruppen sammen med en forelder. Det har de gjort siden de begynte på skolen i august.

- Hvorfor blir de som kjører trøtte, da?

— Fordi de nesten bare sitter i ro, forklarer Oda Kristine Kolmenskog (6).

Ikke skapt for stillesitting

Og stillesitting er en av konsentrasjonens verste fiender, slår danske forskere fast (se faktaboks til høyre).

— Mennesket er ikke skapt for å sitte så mye stille som mange gjør i dag. Vi oppfordrer alle foreldre om at de lar barna transportere seg selv til skolen, i den grad det er sikkerhetsmessig mulig. For det gir barna noe ekstra på skolen. Det er åpenbart, sier Niels Egelund, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

— Vi kan måle at det å bevege seg til skolen for egen maskin, gir bedre konsentrasjon hele fire timer etter skolestart. Det er overraskende at virkningen varer så lenge. Det er jo egentlig fantastisk, sier Egelund.

Han er en av forskere bak det såkalte «Masseksperimentet», som gjennomføres årlig i Danmark. Årets undersøkelse gikk av stabelen i september i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival, og involverte nesten 20.000 danske skoleelever.

— Vi ville egentlig undersøke hvor viktig frokost og skolemat var for konsentrasjonen og dermed læringen, forteller Egelund.

- Lett gjenkjennelig

Og resultatene viste at frokost og lunsj betyr noe.

— Men det som overrasket meg er at det som virkelig betyr noe for konsentrasjonen er mosjon. Hvor mye mosjon elevene får i skolen og hvor mye de ellers mosjonerer, forteller Egelund.

Aller mest overraskende var det at bare en så enkel ting som om skoleelevene går eller sykler til skolen, fremfor å kjøres av foreldre eller ta buss, trikk, tog og lignende, gir merkbare utslag.

— Hvorfor det er slik, hva som skjer i hjernen, vet vi ikke. Men samtidig er det jo lett gjenkjennelig. Hvis man tar seg en løpetur eller får litt mosjon før man går på jobb, er man jo friskere de første timene enn ellers, sier Egelund.

Undersøkelsen viste også at er man fysisk aktiv mer enn to timer i uken utenfor skoletiden, er konsentrasjonen bedre enn hos elever som ikke er fysisk aktive. Sistnevnte scoret lavere enn de som var aktive, og forskjellen økte i takt med aktivitetsnivået. Jo mer fysisk aktive, dess høyere score på konsentrasjonen.

- Tankevekkende

De eldste elevene klarte best å konsentrere seg, og jenter scoret høyere enn gutter. Undersøkelsens utgangspunkt, frokost og skolelunsj, betød noe for konsentrasjonsevnen, men altså mindre enn mosjon, alder og kjønn.

For Gunhild Felden, mamma til Dorthea og lege, er funnene i Masseeksperimentet ny og nyttig kunnskap.

— Det er ganske tankevekkende. Det gjør at jeg blir mer oppmerksom på betydningen av å ta den lille tiden ekstra det tar at ungene går i stedet for å kjøres og så ønsker vi å bidra til at de får inn fysisk aktivitet på en naturlig måte i hverdagen, sier hun.

Kjøre eller la barnet gå? Hva mener du?