Fengselet skal rustes opp for 18 millioner kroner. Det er klart etter at regjeringen torsdag la frem sin tiltakspakke for kriminalomsorgen.

— Vi hadde ikke forventet å få et så stort beløp, så vi er begeistret for denne meldingen, sier Per Sigurd Våge, regionaldirektør for Kriminalomsorgen Vest.

Familiebolig

Noen av millionene skal brukes til å bygge et besøkshus for langtidsinnsatte. Der vil fangene kunne få familiene på besøk, også overnattinger.

— I stor grad gjør vi dette for at barn skal få en litt mer ordinær kontakt med foreldrene sine enn vi kan tilby i dag, sier Våge.

Fangene kan få besøk i ombygde celler også i dag, men standarden i de ombygde cellene er så dårlige at mange fanger kvir seg for å ta imot familien der. Besøkshuset, derimot, vil ligne en vanlig familiebolig.

Lignende leiligheter er allerede i bruk i fengslene på Ringerike og Bastøy, og har vært en suksess der. Et av målene er at fangene skal beholde et godt forhold til familiene sine, slik at overgangen til livet i det fri skal bli lettere.

— Det kan bli et viktig bidrag til å redusere ny kriminalitet, sier Våge.

Bergen fikk mest

Regjeringens tiltakspakke for kriminalomsorgen er på totalt 30 millioner kroner. Bergen får altså mer enn halvparten av pengene. De behøves, ifølge direktøren. Bergen fengsel er ikke blitt vedlikeholdt godt nok siden åpningen i 1990, så det er nok å ta fatt på.

Fengselet vil også bruke en del av pengene til å lage et servicetorg, der blant annet NAV skal hjelpe fangene.

HØYE MURER: Bergen fengsel skal gjøres mer innbydende for familiene til de innsatte. Bak murene skal familieboligen bygges.
BERGENS TIDENDE
GLEDER SEG: - Vi er begeistret, sier direktør Per Sigurd Våge i Krimimalomsorgen.
Bergens Tidende