– Dette skyldes delvis at dette er de store sektorene som kommunen har ansvaret for. I tillegg har det vært en villet politikk fra vår side å prioritere disse områdene høyt, sier finansbyråd Christine B. Meyer.

Barnehage og skole-posten har i budsjettet fått en økning fra i fjor på 6,9 prosent, mens eldre og særlig omsorgstrengende får 8,2 prosent mer.

Legger man til barneverntjenesten, går syv av ti budsjettkroner til de eldre og de yngste.

Meyer vil ikke gå med på at andre grupper får mindre som følge av satsingen på de eldre.

– Vi er opptatt av at kutt skal komme i form av effektivisering i forhold til at vi jobber smartere, sier finansbyråden.

I tabellen under kan du se hvordan resten av kommunens penger skal brukes.

Slik skal kommunen bruke penger*

Tjenesteområde Netto utgifter 2009 Endring fra 2008 Andel av total
Eldre og særlig omsorgtrengende 3233 8,2% 35,4%
Barnehage og skole 2912 6,9% 31,9%
Sosialtjeneste 654 6,7% 7,2%
Administrasjon 580 7,3% 6,3%
Helsetjeneste 353 7,1% 3,9%
Barneverntjeneste 350 5,8% 3,8%
Kultur 278 9,5% 3,0%
Brannvesen 189 7,5% 2,1%
Idrett 186 3,5% 2,0%
Samferdsel 141 1,5% 1,5%
Fysisk byplanl.-bygges.-oppmål. og landbr. 141 2,5% 1,5%
Overføring til trossamfunn 129 6,7% 1,4%
Boligtiltak 57 3,7% 0,6%
Bystyrets organer 57 6,5% 0,6%
Arbeidsmarkedstiltak 27 14,8% 0,3%
Næring 21 2,6% 0,2%
Sentrale forvaltningstjenester 20 - 0,2%
Overføring til/fra bedrifter 2 - 0,0%
Vann- og avløp 0 - 0,0%
Interne tjenester - fordelte kostnader -2 - 0,0%
Sentrale budsjettposter -186 - -2,0%
Sum** 9142 7,0% 100,0%
  • tall i millioner kroner

** eksklusiv Bergen kommunale bygg (BKB) og Firma 90