Mens pasienter over 18 år får behandling på Spesialenhet for spiseforstyrrelser på Haukeland sykehus, låses barn under 18 inne på lukket avdeling sammen med suicidale, psykotiske og depressive pasienter.

— Svært uheldig

— Situasjonen er svært uheldig, advarer overlege Annicken Ulvik ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus.

Ulvik påpeker av pasientene med spiseforstyrrelser ikke har noe til felles med de tungt belastede psykiatripasientene de møter på lukket avdeling. De blir svært isolerte, noe som er negativt for behandlingen. At de ikke kan bevege seg fritt er en ekstra belastende faktor.

Behov for ny avdeling

— Løsningen på problemet er å opprette en spesialenhet for barn og ungdom med spiseforstyrrelser på lik linje med den som finnes på voksenpsykiatrisk, sier Annicken Ulvik.

Overlegen ønsker en femdøgnspost eller en dagpost med mulighet for overnatting Det siste alternativet er trolig det beste fordi det vil forhindre at legene må sende hjem svært syke pasienter i helgene.

I fjor ble i overkant av 50 unge under 18 år behandlet for spiseforstyrrelser på Haukeland og de åtte psykiatriske poliklinikkene i Hordaland. Men store mørketall gjør andelen barn som lider av spiseforstyrrelser langt høyere.

Se til Sverige

— Økningen i antall spiseforstyrrelser er et stort problem. Vi ser en økning i de alvorligste tilfellene, og vi klarer ikke å behandle dem tilstrekkelig poliklinisk, fastslår overlegen.

Hun ønsker en spesialenhet med 5-7 plasser.

— Behandlingen blir ufullstendig slik den fungerer i dag. I Sverige har de opprettet en rekke spesialenheter for spiseforstyrrelser. Derfor har Rikstrygdeverket åpnet for å sende norske pasienter over.

— Blir det gjort?

— Vi har noen søknader inne. Det beste er om Norge tar etter Sverige, oppfordrer Ulvik.

ADVARER FORELDRE: Marit Rasmussen (22) fikk spiseforstyrrelsen tvangsspising da hun var 11 år gammel. -Anoreksia og bullimi er mer kjent og lettere å oppdage, men foreldre bør være oppmerksomme dresom det begynner å forsvinne mat fra skapene, sier hun
FOTO: MARITA ARREKOL