— Paradoksalt nok er det en fordel at vannet er kaldt når en person holder på å drukne. Årsaken er at kroppen takler surstoffmangelen bedre i nedkjølt tilstand, opplyser seksjonsoverlege Hans Flaatten (bildet) ved intensivavdelingen på Haukeland sykehus.

— Jo raskere kroppen blir nedkjølt, desto bedre, gitt at man blir funnet. Det er også årsaken til at barn generelt takler slike ulykker bedre enn voksne. De har større kroppsoverflate i forhold til vekten, og blir raskere nedkjølt, sier Flaatten.

Ved vanlig kroppstemperatur er ti minutter uten luft den kritiske grensen. Men i drukningsulykker har barn overlevd opptil en time uten luft.

Barn har dessuten bedre evne enn voksne til å klare seg i etterkant av en drukningsulykke. Hjernen klarer i større grad hos barn å erstatte funksjoner som går tapt på grunn av surstoffmangel.

— De som overlever slike alvorlige drukningsulykker, er stort sett barn og unge, sier Flaatten.