— Noen få av byens barnehager hadde riktignok underskudd i driften, mens flere hadde betydelige overskudd, sier skolebyråd Tomas Moltu.

Sett på den bakgrunn kan det omstridte forslaget om kutt på ti millioner kroner i barnehagedriften neste år, neppe kunne betegnes som dramatisk, mener han.

Kan velge selv

  • Har foreldre og ansatte overdimensjonert virkningen av kuttet?
  • Jeg tror kanskje enkelte har lagt mer dramatikk i dette enn det faktisk er grunnlag for, sier Moltu.

Han understreker at byrådet har gikk de kommunale barnehagene grønt lys for større frihet til å organisere driften. Hver enkelt barnehage får fra neste år muligheten til å være mer fleksible på hvilke verktøy man vil bruke til å redusere utgiftene.

Sparer på sommerstengt

  • For eksempel vil det nå være opp til den enkelte barnehage å legge opp til felles sommerstengning. Ved å stenge barnehagen i tre uker vil man antakelig kunne ta inn hele kuttet bare der, ved det man sparer på vikarutgifter strøm, renhold og annet, sier Moltu.
  • Foreldre og ansattes bekymring er at det blir flere barn i barnehagene, og at dette vil gå ut over kvaliteten?
  • Barnehagene har fått frihet til å ta inn innsparingene på andre måter. I noen tilfeller kan det være aktuelt å øke antall barn, men det er ikke sikkert det behøver å slå ut på den måten. Det finnes andre måter å gjøre det på, sier skolebyråden.

Han har ikke fått signaler fra noen av partiene i bystyret om at de under mandagens bystyremøte vil gå mot forslaget som ligger på bordet.

Stor demonstrasjon

Uansett, foreldre og ansatte lar seg ikke stoppe av forsikringer om at de planlagte kuttene vil få lite å si for driften av barnehagene.

Mandag formiddag, før bystyret starter sitt budsjettmøte i den gamle rådhussalen, er barnehageansatte, og trolig også mange foreldre, på plass for å demonstrere mot forslaget. De fleste av byens barnehager vil være stengt frem til klokken 11.30, fordi de ansatte går ut i politisk streik mot sparetiltakene. Håpet er at politikerne skal snu i siste runde og forkaste forslaget.