Elevprosjektet er en del av Forskningsdagene i Bergen og et samarbeid med Universitetet. Professor Frode Thuen fra institutt for samfunnspsykologi ved UiB er initiativtaker, men skolens to sjetteklasser har selv hatt ansvaret for og laget spørsmålene til undersøkelsen.

Rundt 100 elever fra 4.-7. klasse har svart på spørsmål om kunnskap og følelser knyttet til terrorangrepet på World Trade Center. Tittelen på prosjektet er «Barns tanker om 11. september ett år etter» og omfatter både tegning, modelleringsarbeid.

— Prosjektet er ganske spennende. Det er fint å vite hvor mange som døde, hva som skjedde og hvorfor, synes Jiman Zebari og Embla Karidotter Dahleng.

— Hvorfor skjedde det?

— Fordi terroristene hater USA, kanskje? foreslår jentene

— Tenker dere ofte på 11. september?

— Litt. Av og til. Jeg tenker mest på dem som var i flyet. De visste jo at de skulle dø, sier Jiman, mens Embla er mest opptatt av familiene til de døde.

Ingen av dem tror bin Laden er død.

— Jeg synes det er dumt av Bush at han er terrorist mot Afghanistan. Det er jo ikke nødvendigvis slik at de er enige med bin Laden.

Osama bin Laden og Bush er like onde begge to, mener Embla.

— Det er nesten ingen som heier på bin Laden i Norge. De muslimske barna jeg kjenner sier bare terroren var synd. Jeg kjenner ingen som støtter bin Laden. Noen sier at han er kul, men kanskje de vil tøffe seg, tror Zebari.

— Det mest interessante er at en del av elevene ofte er redde. Hovedresultatet slik jeg oppfatter det er at alle har en oppfattelse av terroraksjonene, men mangelfull forståelse på hvorfor det skjedde. De har alle slags forklaringer, fastslår forsker Thuen.

– Svarene viser at barn generelt har en angst etter 11. september.

Undersøkelsen presenteres under «Unge Forskere i fokus» på Zachariasbryggen fredag 20. september kl. 12.30.