— Siden det er mildere vær i Bergen enn på Østlandet og i Nord-Norge kan barna leke ute en større del av året, sier fastlege og 1. amanuensis ved institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen, Christina Brudvik.

I en doktorgradsavhandling har hun undersøkt hvor mye barn i Bergen skader seg sammenliknet med barn fra andre steder.

— Sammenliknet med Harstad, Trondheim, Drammen og Stavanger er det en høyere forekomst av bruddskader i Bergen, sier Brudvik.

Skader speiler aktivitet

Legevakten kan fungere som et speil på samfunnet mener Brudvik.

— Hvis det er fint vær er det mye uteaktivitet og mange barn får sår og bruddskader, sier hun.

Når snøen legger seg kommer de fleste skadene på grunn av akebrett.

— Det går gjerne verst utover de minste, der noen brekker leggbena, og vi ser en del hodeskader

Tallene som er blitt brukt i avhandlingen kommer fra 1998, men Bruvik tror ikke det har skjedd store endringer siden da.

— Jeg tror heller at skadene har forflyttet seg litt, og at snøbrett har tatt over som årsak til brudd i forhold til bruk av rullebrett og rulleskøyter.

Fotball på toppen

De høyeste antallet bruddskader får barn som spiller fotball

— Tallene sier ikke at fotball er farligere enn andre aktiviteter, men siden mange er med gir det flere skader totalt, forklarer Brudvik.

Mange har brukket håndleddet på grunn av harde fotballskudd.

— Da bør det være et poeng at keepere er flink til å bruke beskyttelse rundt håndleddet, og har alderstilpassede størrelser på fotballen, sier hun.

Gutter i alderen 13-15 år har ifølge Brudvik hatt dobbelt så stor forekomst av brudd i forhold til jenter i samme alder.

— Det kan være fordi de er mer aktive enn jenter, samtidig som de er svakere i vokseområdet. Dette området lukker seg raskere hos jenter, sier Brudvik.

For å forebygge skader mener hun det er viktig å bruke beskyttelsesutstyr, og særlig ta vare på hode og håndledd.

De siste dagers uvær med torden og lyn mener hun ikke bør gir stor grunn til bekymring.

— I noen tilfeller har barn blitt truffet av lynet og fått brannskader, men dette skjer svært sjelden.

Tallene er fra 1998 og angir avrundet antall besøk på Bergen legevakt og Haukeland sykehus for barn under 16 år med bruddskader.