For et drøyt halvår siden mistet Rolf Nesheim (50) fra Lindås sin yngste datter Solveig Hoff Nesheim (20). Solveig ble funnet død i cellen om morgenen 20. juni 2011, etter å tilbrakt natten på en glattcelle på Bergen Sentrum politikammer.

Etter at Solveig døde, har både Spesialenheten for politisaken og Helsetilsynet i Hordaland etterforsket saken. Som bt.no har skrevet tidligere, valgte Spesialenheten å bøtelegge en av arrestforvarerne for tjenesteforsømmelse. Rolf Nesheim, far til Solveig, mener Spesialenheten gjorde en grundig jobb.

— For oss var det viktigst å få vite hva som skjedde den natten, sier han.

Tung tid

Nesheim kjenner lettelse over at saken er ferdig etterforsket, og føler seg trygg på at det som fremkommer stemmer.

Ifølge påtalevedtaket fra Spesialenheten ble det i løpet av den fatale natten Solveig døde gjennomført inspeksjonsrunder cirka hvert 30. minutt. Arrestforvareren som fikk bot skal ha gjennomført tilsynet markert forskjellig fra de andre som er avhørt i saken. Mens de øvrige arrestforvarerne stanset opp utenfor cellen til Nesheim, gikk den bøtelagte arrestforvareren rett forbi.Faren bærer ikke nag til arrestforvareren som ble bøtelagt.

— I forhold til vedkommende er vi ferdig med saken. Det har helt klart blitt begått tjenesteforsømmelse, men vedkommende var ikke alene på jobb. Solveig var på feil plass, sier han.

Rolf Nesheim forteller om en tung høst og vinter etter datterens død. Den første julen uten Solveig var vond.

— Sorg er en langsom prosess. Noen dager er fine, andre dager har jeg bare behov for å være for meg selv. Heldigvis har vi møtt mye varme og omtanke, sier Nesheim.

På bursdagen hennes, 6. januar, var familie og venner samlet på graven på Alversund kirke.

— Det er tungt, men vi må gå videre, sier Nesheim.

Han er glad for at etterforskningen er avsluttet og håper at konklusjonene kan føre til endringer av rutinene ved politiarresten.

Skal skoleres

I midten av februar innkalles de ansatte i politiarresten ved Bergen sentrum politistasjon til tre dagers seminar. Initiativet kommer etter at Solveig Nesheim døde i drukkenskapsarresten natt til 20. juni i fjor.

— Vi får blant annet med oss foredragsholdere fra legevakten som skal snakke om tilsyn med rusede personer, sier visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Han understreker imidlertid at de ansatte i politiarresten ikke er helsepersonell, og ikke vil bli det etter et slikt kurs heller.

— Det er fortsatt ikke vår oppgave å drive med rusomsorg. Vi har ingen forutsetninger for å ha forsvarlig tilsyn med personer som får forgiftning som følge av rusinntak, slik som i dette tilfellet, sier han.

Ingen sovepute

Visepolitimester Nilsen mener vi også i fremtiden vil oppleve dødsfall i arresten, dersom regelverket ikke endres.

— Det vil skje uansett hvor god kvalitet vi har på vårt tilsyn. Det er ikke politiets oppgave å drive med rusomsorg, sier han.

Nilsen sier dagens ordning, hvor politiet har det faktiske ansvaret fordi kommunen ikke er sitt ansvar bevisst, er uheldig.

— Så kan man si at det er manglende lovgivning som gjør at man ikke kan få på plass tiltak, men det er ingen sovepute, sier han.

Når det gjelder bruk av tvang, mener Nilsen det er et paradoks at politiet, som ikke har den nødvendige fagkunnskapen, har mulighet til å benytte tvang, mens de som har primæransvaret og fagkunnskapen sier de mangler nødvendig lovgivning for å gjøre dette.

— Det er helt klart at personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv som følge av rusinntak burde være underlagt et annet tilsynsregime enn det vi kan tilby. Hvis man fortsetter den praksisen man har i dag, hvor politiet må ta seg av rusede personer, vil vi også i fremtiden oppleve dødsfall i arresten, sier han.

OVERDOSE: Det ble påvist stoffer i blodet til Solveig Hoff Nesheim som har dempende effekt på sentralnervesystemet.
LEIF GULLSTEIN

Ikke brukt tvang

Helsetilsynet i Hordaland konkluderer i sin rapport med at legene ved Bergen legevakt har opptredt forsvarlig i situasjonen den natten Solveig døde. Om Sandviken sykehus skriver Helsetilsynet også at de ikke har grunnlag for å å si at de vurderinger som ble gjort var i strid med kravet om faglig forsvarlig spesialhelsetjeneste.

I avgjørelsen slås det fast at Solveig Nesheim på kvelden den 19. juni oppsøkte Bergen legevakt første gang cirka klokken 20.00. Hun ga da uttrykk for at hun ville ta sitt eget liv ved å sette en overdose. Etter å ha forsvunnet fra legevakten, brakte politiet henne tilbake to timer senere. Da Nesheim ikke ville bli med inn på legevakten, måtte legen vurdere snakke med henne og vurdere henne i ambulanseinngangen.

Da Solveig nylig hadde vært innlagt på Sandviken sykehus, ble de kontaktet, men mente det ikke var særlig hensiktsmessig at hun ble innlagt der i ruset tilstand. Dette fordi rusen ville gjøre det vanskelig å vurdere den reelle risikoen for at Nesheim ville ta sitt eget liv, heter det i avgjørelsen.

Nesheim skal ha fått tilbud om å bli lagt inn på rusakutten ved Bergen legevakt, og vært positiv til dette før hun ombestemte seg. Hun skal også ha ruset seg aktivt. Da ingen av legene ved legevakten mente vilkårene for å benytte tvang overfor Nesheim var oppfylt, tok de kontakt med politiet.

Som bt.no har skrevet tidligere, var de motvillige til å ta henne med, men var «likevel villig til å ta henne i varetekt over natten, frem til hun kunne fremstilles for ny helsemessig vurdering neste dag», heter det i Helsetilsynets tilsynsavgjørelse.

— Uforståelig

Rolf Nesheim opplever det som uforståelig at datteren ikke ble tatt hånd om av helsevesenet.

— De visste at hun var i en livskrise og at hun ikke var vant til å ruse seg på tyngre stoffer. De hadde all mulig og relevant informasjon som skulle føre til andre konklusjoner om hvordan de skulle ivaretatt henne den kvelden. Det var uverdig å krangle om hvem som skulle ta hånd om henne, sier han.

I tiden før Solveig døde, hadde hun fått avslag på ettervern. Like etter opplevde hun et uventet brudd med kjæresten. For Solveig ble dette en følelsesmessig jordskjelv. Hun opplevde, ifølge faren, at livet raknet.

Den fatale natten tok hun sannsynligvis en blanding av cannabis, metadon og heroin.

- Kjenner du bitterhet?

— Ja, jeg gjør nok det. Det er vanskelig å forstå at dette kunne skje. Politiet ønsket ikke å ha henne der, det var hos helsevesenet det sviktet. Overlegen på legevakten var tydelig på at hun måtte under omsorg på Sandviken. Men på Sandviken så de på henne som en narkoman, og ikke en person i livskrise. Solveig var ingen narkoman, hun hadde ingen psykiske diagnoser. Hun stjal ikke, hun prostituerte seg ikke. Men hun ble i sitt levedøgn behandlet som en slik, sier faren.

— Vi håper at flere slipper å oppleve det vi har gjort. Vi sitter på en erfaring som få har.

DØDE I ARRESTEN: Solveig Hoff Nesheim (20).
PRIVAT
BEDRER RUTINENE: Politiet vil bedre tilsynet med rusede personer. - Men det er fortsatt ikke vår oppgave å drive med rusomsorg, sier visepolitimester John Reidar Nilsen.