• Dette er en merkedag for Mongstad, på linje med den dagen på åttitallet da Statoil vedtok å bygge raffineriet, sier Mongstad-direktør Bjørn Kåre Viken.

I går var en gledens dag på raffineriet på grensen mellom Austrheim og Lindås.

Viken våget våget ikke helt å stole på at utfallet ble positivt, før det var offisielt:

— Jeg har vært optimist, men det har vært med hjertet og ikke med hodet. Vi visste det var usikkert, sier han.

Ny industri?

Det nye varmekraftverket vil, når det står klart i 2010, binde Kollsnes og Mongstad sammen. Kollsnes forsyner Mongstad med gass. Mongstad bruker gassen til å produsere varme for egen bruk og sender strøm tilbake til Kollsnes.

— Vi håper dessuten at gassen vil gjøre Mongstad attraktiv for annen industri. Vi har 3000 mål ferdig regulert industriområde mellom raffineriet og basen, sier Viken og peker sørover.

— Når starter byggingen?

— Den utslippstillatelsen vi har fått nå betyr byggestart. Vi er klar.

Gasskraftverket vil dessuten gjøre Mongstad mer robust, sier Viken og utdyper:

— Gassen muliggjør andre prosjekter som er med å styrke anleggets økonomi.

Selve verket gir beskjedne 20 nye arbeidsplasser, men forhåpentlgvis store ringvirkninger:

— Dette er en fantastisk flott dag for Hordaland og Nordhordland, uttaler Lindås-ordfører Tove Brandvik til bt.no

Silje Katrine Robinson
Silje Katrine Robinson