Bergen Tingrett var av en annen oppfatning og i dagens dom ble det klart at et flertall tilkjenner Henschien 30.000 kroner og Pryme 10.000 kroner i oppreisning.

Flertallet mente også at partene skulle betale egne saksomkostninger. For Storms del er de på 446.000 kroner.

Værdamenes advokat Marius Reikerås har i denne saken jobbet etter «No cure — no pay-prinsippet». Det vil si han ikke koster Henschien og Pryme mer enn erstatningen.

Rettens mindretall, legdommeren fra NHO, mente saksøkerne ikke skulle tilkjennes erstatning, og at tvistemålet var av så liten betydning at saksøkerne delvis skulle dekke Storms saksomkostninger.

Også flertallet vurderte dette, men mener saken ikke er av liten betydning, selv om beløpene er moderate. Flertallet består av dommer Langeland og legdommeren fra LO.

LAV ERSTATNING: Henschien (t.v.) og Pryme krevde til sammen 607.000 kroner i erstatning fra Storm Weather Senter, men ble kun tilkjent 40.000 av retten.
Arne Nilsen