TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Sammen må vi ta et tak for å nå Regjeringens og Stortingets mål om full barnehagedekning, sa fylkesmann Svein Alsaker da han åpnet den store barnehagekonferansen i Bergen i går. 18.815 barn går i fylkets barnehager. Utenom Bergen er dekningen på 53,7 prosent, mens den er nede på 47 prosent i storbyen Bergen, ifølge Alsaker. Hele 75 prosent av fylkets barnehager er private.

Tre ønsker - Regjeringens ambisjoner er at vi skal skaffe nok, billige og bra barnehager i fremtiden. Alle tre ønskene må oppfylles på en gang. Skal vi få det til, kreves samarbeid, understreket statssekretær Solveig Solbakken i sitt åpningsforedrag.

Barnehagene utgjør grunnmuren i utdanningssamfunnet. Det er bred politisk enighet om en full behovsdekning. Departementet har sendt ut et høringsnotat om utbyggingsplikt i kommunene. Statstilskuddet er økt og skal økes ytterligere fra 1. juli. Dermed er det grunnlag for redusert foreldrebetaling alt fra høsten.

En milliard årlig - Politisk er målet å sikre full behovsdekning før prisene reduseres. En milliard kroner årlig skal brukes til barnehageutbygging. Det kan årlig gi 10.000 nye barnehageplasser, opplyste Solveig Solbakken. Private barnehager skal få forutsigbare rammer. Det er et mål å få foreldrebetalingen ned på 20 prosent. Gratis korttidstilbud for enkelte årskull vurderes.

250 deltakere fra hele Hordaland fylte to saler i Bergen Kongressenter på konferansen arrangert av høgskolene i Bergen, Stord og Haugesund, Norsk Lærerakademi, Kommunenes Sentralforbund og Fylkesmannen. Solstråler fra Solsikken barnehage sørget for åpning på barnas premisser.