— Denne avgjørelsen kan ikke være rett. Jenten har fått problemer etter det hun ble utsatt for. At hun ikke skal få erstatning er vanskelig å skjønne, bistandsadvokat Grete Gullhaug til Bergens Tidende.

Da saken mot kurderen var opp i Bergen tingrett prosederte statsadvokaten på at også den 15 år gamle jenten var blitt voldtatt. Fagdommeren var enig, men ikke de to meddommerne. Dermed ble kurderen dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn.

Retten mente likevel at jenten hadde krav på erstatning og dømte kurderen til å betale henne 50.000 kroner.

Lagmannsretten har nå kommet til noe annet. De mener jenten ikke er grovt nok utnyttet, og at de plager hun har i dag, ikke med sikkerhet kan sies å ha sammenheng med den seksuelle omgangen hun hadde med kurderen.

Lagmannsretten reduserte også erstatningen til de tre jentene som kurderen er dømt for å ha voldtatt. I tingrett ble de hver tilkjent 150.000 kroner. Lagmannsretten mener 120.000 er passende.