TRUDE HAUG

— Det er ingen fare for at dammen i Svartediket kan bryte sammen i dag. Det er bare i tilfelle terror eller jordskjelv at det er en mulighet for det. Men det er en potensiell fare, og siden dammen ligger i tettbygd strøk har vi anbefalt at kommunen på sikt vurderer å legge ned dammen, sier Torill Halland på Beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Kan forsynes fra Gullfjellet

Alle landets fylkesmenn er pålagt å lage risiko- og sårbarhetsanalyser i sitt område. Halland er prosjektleder for risikoanalysen og forteller at over seksti personer har vært involvert i arbeidet.

Både brannvesenet, Heimevernet, Vêrvarslinga på Vestlandet, Institutt for geovitenskap på Universitetet i Bergen, Statens vegvesen, BKK og Bergen kommune har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet analysen hvor Svartediket inngår. Den er nå ute på høring.

— Svartediket forsyner deler av Bergen med drikkevann, men nå får store deler av kommunens befolkning drikkevann fra Gullfjellet. Det er mulig, men ifølge vann- og avløpsetaten i kommunen praktisk vanskelig, å forsyne enda større deler av byen med vann derfra, forteller Halland. En annen ting er at det gir større trygghet å ha flere drikkevannskilder.

Ikke overhengende fare

Hun sier at det aldri har skjedd større damulykker i Norge.

— Men det er alltid en ørliten sjanse for at noe kan skje, sier hun.

— Det har ikke vært så kraftige jordskjelv på Vestlandet de to hundre årene det har vært jordskjelvmålinger her, forteller hun.

— Faren er på ingen måte overhengende. Det er veldig lite sannsynlig at noe kan skje. Og det er helt usannsynlig at dammen bare kan bryte sammen av seg selv. Den kan begynne å lekke ved at det kan oppstå sprekker, men da vil det være god tid til å evakuere, hevder prosjektlederen.

— Norge er gode på bygging og vedlikehold av dammer, forteller Halland.

— Det er NVE som har tilsynsmyndighet med dammen i Svartediket og alle andre dammer i Norge.

Det finnes omkring to hundre store og små dammer i Hordaland. De fleste er knyttet til kraftproduksjon. Årsaker til dambrudd kan være konstruksjonsfeil, aldring, mangelfullt vedlikehold, flom, skredmateriale i magasinene eller sabotasje. NVE er i gang med å kartlegge hvilke konsekvenser eventuelle klimaendringer vil ha for damsikkerheten.

SÅRBAR: På sikt kan demningen ved Svartediket bli lagt ned hvis det blir som Fylkesmannen anbefaler i en ny sikkerhets- og sårbarhetsanalyse.<br/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ