Helt ferske tall som politiet hentet ut for Bergens Tidende i går, viser at 31 prosent av de som er involvert i voldsepisoder i Bergen sentrum også bor i byen.

Dersom vi også tar med bergensere fra bydelene, som Fana, Laksevåg og Arna, kommer Monica Mælands bysbarn enda dårligere ut: 71 prosent av de involverte har registrert adresse i Bergen kommune.

Både de som har slått og de som er blitt slått er tatt med i tallene. Til sammen er 2248 personer registrert.

Statistikken viser alle anmeldelser for legemsfornærmelse og legemsfornærmelse med skade fra 2007 og frem til i dag. Områdene volden har skjedd i, er de typiske utelivsstrøkene i byen: Torget, Bryggen, Engen, Torgallmenningen og Strandgaten.

– Av volden i disse områdene er veldig mye alkoholrelatert, sier politioverbetjent Tom Husvik, som har hentet ut tallene.

Bare 19 prosent av de registrerte kommer fra andre kommuner i Hordaland, mens syv prosent hører hjemme i andre deler av landet.

Blant dem som kommer fra omegnskommunene, er Fjell og Sund sterkest representert, med drøyt 100 personer. På andre plass kommer askøyværingene, med litt over 80.