JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no

Trafikkarealet over Bryggen vil bli innskrenket til to felter. Grunnen til dette, er at den store påkjenningen fortidsminnesmerket Brygget blir utsatt for ved dagens trafikk. Det betyr at privatbiler, lastebiler og annen tungtrafikk vil bli avvist.

— Bryggen står på UNESCOs liste over verdens mest bevaringsverdige minnesmerker. Derfor betyr det mye for Bergens anseelse at vi tar vare på Bryggen, sier byråd for miljø- og byutvikling, Tom Knudsen, til Bergens Tidende.

Tunnelen må bygges I samarbeid med Hordaland vegkontor er det derfor utarbeidet en plan for hvordan trafikken i byen skal reguleres, når altså privatbiler og lastebiler skal utestenges fra Bryggen. Denne planen skal byrådet sende ut på høring om få dager. Høringsfristen blir seks uker.

— Disse tiltakene er helt nødvendige, både av hensyn til Bryggen og av hensyn til kollektivtrafikken. Men dette betyr ikke at Skansentunnelen blir overflødig. Tunnelen må bygges, sier vegsjef Ole Chr. Torpp til Bergens Tidendes nettutgave, og får fullt medhold i dette av Tom Knudsen.

Egne bussfiler- Hvor skal privatbilene og lastebilene gjøre av seg når de ikke får kjøre over Bryggen?

— Et tiltak som vi foreslår, er å regulere biltrafikken inn mot sentrum ved at vi øker ventetiden i lyskryss utenfor de mest sentrale bygatene. Samtidig vil vi tildele bussene egne kjørefelter forbi køene. Gjennom dette håper vi at trafikantene for eks. velger Fløyfjellstunnelen for å komme seg fra den ene enden av byen til den andre.

— Vi er klar over at det kan være krøkkete for trafikk som kjører nordover gjennom Fløyfjellstunnelen og som skal tilbake mot Sandviken. At man kanskje må betale bompenger to ganger, bekymrer meg ikke, men den trafikktekniske løsningen er ikke god. Den må vi forsøke å gjøre noe med, sier vegsjef Ole Chr. Torpp.

Gode nyheter for Gaia Et konkret eksempel på tiltak som nevnes er krysset Lars Hilles gate/Christies gate. Her kan trafikken bli holdt lengre igjen ved lysregulering, samtidig som bussene får et eget felt gjennom gaten og krysset. Dette bussfeltet vil bli forlenget gjennom Christies gate og over Torget.

— Dette er gode nyheter for oss, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk til Bergens Tidendes nettutgave.

Fra nord kan trafikken holdes igjen i lyskrysset ved Sandbrugaten, samtidig som bussene får egen kjørefil gjennom Skuteviken og over Festningskaien.

NY BRYGGEN: Så ordentlig og pent kan bli på Bryggen når området overlates kun til kollek-tivtrafikk og gående. ILLUSTRASJON: TOR SPONGA