— Slike tyverier er en trend vi kan vente oss mer av i fremtiden, dessverre, sier Doksæter.

De siste årene har det vært en økning i saker med østeuropeere som har vært involvert i diverse tyveriraid på sine norgesbesøk.

— Vi ser at de reiser fra by til by. Den store utfordringen for politiet, blir å samarbeide på tvers av politidistriktene, etterforske sakene og få dem dømt, sier Doksæter.

Hordaland politidistrikt fikk en av sine første virkelig store saker med omreisende bander i 2006, da fire albanere ble dømt for et trettitalls tyverier av automater og tobakksforhandlere fra Harstad i nord til Oslo i sør.

I 2007 hadde politidistriktet også den såkalte barberbladligaene, der tre Litauere ble dømt for å ha stjålet barberblader for minst 30.000 kroner.

I fjor hadde også politiet saken de kalte for Visabandesaken, hvor fem rumenere ble dømt til ubetinget fengselsstraffer for 83 forhold av tyverier av minibankkort.