I går gikk svarfristen ut. Kysteskadren trengte 48 menige til å bemanne fartøyene. Nå har de 73. Tilbudet har nemlig også gått ut til en del vernepliktige på minerydderfartøyene. De som er overflødig når den første kontingenten drar til Middelhavet, kan bli brukt som avløsere.

Soldatene har selv kunnet velge om de ville dra. Denne valgmuligheten eksisterer ikke for offiserene. De har beordringsplikt.

— Ingen er redde

— Diskusjonen har gått på banjeren, men ingen er redde for å dra til Libanon, forsikrer to av de tillitsvalgte menige på MTB-ene.

Andreas Mathiesen på KNM «Tjeld» har valgt å bli hjemme, mens tillitsmannskollega Jon Martin Hognes på KNM «Stegg» har sagt ja til seks måneder langs Midtøsten-kysten.

I helgen hadde Kysteskadren invitert de meniges pårørende til informasjonsmøte.

— Selv om alle om bord er myndige, har vi inntrykk av at de fleste har tatt foreldrene med på råd når de bestemte seg for om de skulle dra til Libanon. For noen har foreldrenes syn avgjørende innflytelse, for andre betyr det mindre, sier Andreas Mathiesen.

Stortrives om bord

— Hvilke tanker gjør de menige seg om patruljeoppgaven i Middelhavet?

— Noen få synes det er et risikooppdrag de ikke vil utsette seg for. Andre er glad i båtlivet, og stortrives i miljøet om bord i MTB-ene. Vi er omtrent like mange menige som befal på hvert fartøy. Vi menige opplever ingen ovenfra og ned-holdninger. Vi blir mer som arbeidskolleger, sier Mathiesen.

Selv hopper han av før MTB-en hans drar sørover.

— Det er utelukkende av praktiske årsaker. Jeg er ferdig med verneplikten, og har skoleplass fra nyttår av. Dessuten har jeg kjæreste, familie og venner som venter på meg hjemme i Oslo, sier Mathiesen.

Tillitsmannskollega Jon Martin Hognes har også vært ett år på MTB, men har skrevet kontrakt for tjeneste i seks måneder til.

- Nytt og spennende

— Jeg har ingenting spesielt som venter på meg, og ser på oppdraget som noe nytt og spennende, sier kanonskytteren på KNM «Stegg».

Normalt har vernepliktige soldater 120 kroner dagen når de avtjener verneplikten. Under et slikt FN-oppdrag er satsene betydelige høyere.

— De dårligst betalte vil sitte igjen med 28.000 kroner i nettolønn for tjenesteperioden på seks måneder, sier skvadronsjef Narve Nordanger.

— For noen betyr dette en del for om de sier ja eller nei, sier de to tillitsvalgte.

Lange dager

Libanon-mannskapet har vært gjennom tøffe tester etter at oppdraget ble aktuelt.

— Det er lange dager, sier Nordanger.

De fire MTB-ene blir sendt med transportfartøy i løpet av denne uken.

— Vi skal benytte de to ukene transporten tar til trening og teoretisk opplæring. Deretter drar mannskapet sørover med fly, sier skvadronsjef Nordanger.

Hvis intet uforutsett skjer, blir KNM «Jo», KNM «Geir», KNM «Tjeld» og KNM «Terne» de fire fartøyene som drar.

— De to øvrige i skvadronen vil være i drift her hjemme, og fungere som opplæringsfartøyer for reservebesetningene, sier Narve Nordanger.

SKILLES: Tillitsmann Andreas Mathiesen ( t.v.) velger å bli hjemme, mens kollega Jon Martin Hognes blir med MTB-en sin til FN-oppdraget utenfor kysten av Libanon.
Bruvoll, Martin