• Mange skremmes fra å sykle, tror Linda Eide. Mangel på sykkelveier sender Bergen til bunns på statistikken.

NRK-journalisten har markert seg som en ivrig sykkelforkjemper. Hun bruker selv sykkelen frem og tilbake fra jobben på Minde nesten hver dag. Hun irriterer seg ofte over manglende sykkelveier i Bergen. Dessuten har de få sykkelveiene som eksisterer ett trasévalg som ikke alltid er like logisk.

— Det er mye frem og tilbake, opp og ned, forbundet med det å være syklist i Bergen. Av og til så slutter sykkelveien plutselig, og da må en ut på bilveien igjen, sier hun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at blant de ti største byene i Norge, er det bare Tromsø som har færre kilometer med kommunal sykkelsti per 1000 innbyger enn Bergen. Oslo kommer på førsteplass med 1,8 kilometer per 1000 innbyger, mens det tilsvarende tallet for Bergen bare er 0,4 km.

Blir skremt fra å sykle

I gårsdagens BT kunne en lese at sykkelen var det mest effektive fremkomstmiddelet i trafikken. Linda Eide mener grunnen til at ikke flere sykler, er at de er redd for biltrafikken.

— Fordi det er farlig, er terskelen for å sykle i Bergen for høy. I en by burde det være like opplagt å ha en vei til å sykle på, som til å ha en vei å kjøre bil på, sier hun.

Dette er Syklistenes Landsforening i Hordaland enig med Linda Eide i.

— Du skal være tøff for å begi deg ut i bergenstrafikken. Folk forteller meg ofte at de gjerne skulle ha syklet, men at de ikke tør. Holdningene til bilistene er heller ikke bra. De mener ofte at syklister ikke har noe i trafikken å gjøre, og gående vil heller ikke ha oss opp på fortauet, forteller nestleder i foreningen, Åse Simonsen.

Syklistene befinner seg altså mellom barken og veden. Linda Eide mener at løsningen er å satse på egne sykkelveier.

— På Danmarksplass har man fått plass til ni bilfelt. En skulle jo tro at syklistene kunne fått ett eller to av disse, mener hun.

— Politikerne må forstå at sykkelen er et seriøst transportmiddel. Det har de forstått i Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige. Der har de byer med gode og effektive sykkelløsninger.

Godt egnet som sykkelby

Mangeårig sykkelforkjemper, Alf Aksland, mener at Bergen egner seg godt som sykkelby.

— I Bergen kan en sykle hele året. Det er ikke så kaldt om vinteren at det ikke går an å sykle. At det regner mye her, bør heller ikke være et problem. De fleste har jo en regnjakke og en regnbukse. For å få til en forandring må vi ha en kulturendring. Vi må lage sykkelveier som gir folk lyst til å sykle. I fremtiden bør det bli like naturlig å sykle fra Nesttun til sentrum som å kjøre bil, sier han.

Hva synes du om forholdene for byens syklister? Si din mening her!

TRØR TIL: Linda Eide er en ivrig syklist, men savner bedre forhold for de syklende. FOTO: VEGAR VALDE
FAKSIMILE: BT i går.