KARI PEDERSEN

Det fremgår av den endelige rapporten fra Rokkansenteret, som har evaluert den vel to år gamle bydelsreformen.

Forskerne har intervjuet samtlige syv byråder og konkluderer med at Aps fire byråder (Anne-Grete Strøm-Erichsen, Trond Tystad, Anne Gine Hestetun, Tom Knudsen) fremstår som samstemt skeptiske. I hvert fall til den politiske delen av reformen.

En ikke navngitt Ap-byråd uttrykker sin skepsis slik:

«...en bydelsreform er en riktig organisering av Bergen kommune. Det som jeg....nok vil si blir rotete, er faktisk det politiske nivået i bydelene.

KrFs to byråder (Helen Fløisand, Per Inge Vannebo) blir omtalt som skeptisk, men avventende.

Sps Nils Arild Johnsen sier klart at han vil holde på dagens ordning.

Henger ikke i hop

Byrådets skepsis henger sammen med at bydelsreformen ikke uten videre lar seg kombinere med parlamentarismen, som ble innført bare et halvt år etter bydelsreformen.

Et kjennetegn ved parlamentarismen er at det politiske ansvaret tydeliggjøres. Bydelsreformen virker motsatt.

Byrådet sitter med ansvaret, men har overlatt mer enn 80 prosent av kommunens driftsbudsjett til bydelene.

«..hvis du skal si det veldig brutalt, så sitter vi med et enormt stort ansvar og ingen makt» sier en av byrådene.

«Mislykket»

Ikke bare byrådet uttrykker sin skepsis til bydelsreformen. Samtlige bydelspolitikere er spurt om sitt syn på ordningen. Nær 75 prosent av bydelspolitikerne mener reformen har vært helt eller delvis mislykket. Bare 22 prosent omtaler den som vellykket.

En forklaring er at bydelspolitikerne føler seg vingestekket, med så trange økonomiske rammer som bydelene har. Hele 76 prosent av de spurte er enig eller nokså enig i påstanden om at bystyret og byrådet legger så sterke føringer på bydelene at deres egne styringsmuligheter er små.

Senket terskelen

Noe positivt trekker forskerne frem: Bydelsreformen har gitt bedre samordning og mer effektiv drift av tjenestene ute i bydelene, mener bydelspolitikerne.

Samtidig har reformen senket terskelen for folk flest. Det er litt lettere å ta kontakt med en bydelsstyrepolitiker og fremme sin sak på et bydelsstyremøte enn det er å nå frem i det sentrale politiske systemet.

Bydelsrapporten skal nå ut på høring før bystyret i november skal ta stilling til om Bergen skal beholde dagens styringssystem. Også virkningen parlamentarismen skal under forskernes lupe.

Hele rapporten finnes på www.bergen.kommune.no/info/