– Mange av barna synes det er godt å få snakke med andre i samme situasjon, sier helsesøster Unni Reigem.

Sammen med psykisk helsearbeider og sosionom Åslaug Giil reiser hun rundt på grunnskolene i Os for å holde samtalegrupper for barn av foreldre som ikke bor sammen. Begge jobber i avdelingen Førebyggjande tjeneste i kommunen.

Samles i skoletiden

Seks til åtte barn samles til samtale midt i skoletiden. Der snakker de blant annet om konfliktene som oppstår når mor og far går fra hverandre.

– Barna deler erfaringene sine med hverandre. Det kan være at de synes det er slitsomt å måtte reise mellom de to foreldrene, eller at de har et savn etter en av de voksne, forteller Unni Reigem.

Gruppene strekker seg over åtte til ti uker.

– Mange av barna opplever det som en lettelse at de ikke lenger er alene i situasjonen. I gruppen er det trygt å snakke om det de har opplevd. Barna er i samme båt, og får et fellesskap. De kan hjelpe hverandre til å forstå følelsene sine, sier Reigem.

Om barna synes det er vanskelig å snakke om foreldrenes skittkasting eller forholdet til pappas nye kjæreste kan de velge å skrive det ned i stedet for å utbrodere det foran sine skolekamerater.

– Alle barna kan skrive på hver sin lapp helt anonymt. Slik får de en mulighet til å få sagt det de ønsker uten å avsløre foreldrene, forklarer Åslaug Giil, som understreker at det som tas opp i gruppen blir i gruppen.

– Samtidig oppmuntrer vi barna til å snakke åpent hjemme om sine opplevelser.

– Må ut til alle

Reigem og Giil synes det er flott at Os kommune i fire år har valgt å sette av ressurser til forebyggende helsearbeid rettet mot barn.

– Jeg tenker at dette er noe som må ut til alle kommuner. Det må prioriteres. Det er så viktig at barn i krise føler at de blir sett, sier Reigem.

Bergen kommune etablerte et samtaletilbud for skilsmissebarn på kveldstid for noen år siden, men det ble lagt ned fordi for få meldte sin interesse.

Unni Reigem tror det er en fordel å legge samtalegruppene til skoletiden:

– Aleneforeldre har ikke alltid overskudd, kapasitet eller råd til å kjøre barna sine til en slik gruppe på kveldstid, sier hun.

Os kommune rekrutterer barna fra klasserommene i kommunens tolv grunnskoler.

– Vi informerer foreldrene via skolen. Elevene får med seg et skriv hjem med en svarslipp som foreldrene kan sende med tilbake til skolen, forklarer Åslaug Giil.

I tillegg til samtalegruppene tilbyr Førebyggjende tjeneste individuelle samtaler til barn og foreldre.