— Etter vår mening er det uholdbart at Haukeland sykehus ikke har en permanent, godkjent landingsplass for helikopter på sykehusets område. Hele poenget med Luftambulansen er jo at legen skal komme fort frem og pasienten fort til sykehus, sier Steinar Sellevold, basesjef for Luftambulansen i Bergen.

Ved rundt 95 prosent av Luftambulansens utrykninger lander helikopteret ved Store Lungegårdsvann. Kun i ytterste nødsfall kan helikopteret fly helt frem til sykehuset.

Flere kunne hatt gevinst

— Med en godkjent, permanent landingsplass kunne flere pasienter kommet raskere frem. Det kunne gitt god gevinst for pasientene. Slik det er i dag må de fleste pasientene flyttes over fra helikopter til ambulanse på Grønneviksøren eller Nygårdstangen, og så kjøres til Haukeland sykehus. Det er et unødvendig mellomledd, sier Steinar Sellevold.

Men det kan ta tid før Sellevold får ønsket sitt oppfylt. Ikke bare står Haukeland uten en permanent landingsplass på sykehusområdet. Selv ikke den provisoriske landingsplassen utenfor akuttmottaket er godkjent. I prinsippet betyr det at det ikke er tillatt å lande med helikopter der. Plassen har nemlig ennå ikke fått de nødvendige godkjenninger fra Luftfartstilsynet.

Søknad ikke behandlet

— Haukeland sykehus trenger konsesjon og teknisk og operativ godkjenning. Vi fikk en søknad fra sykehuset tidligere i vår, men er ikke ferdig med å behandle den ennå, sier Anette Larsen i Luftfartstilsynet til Bergens Tidende.

I ekstreme nødstilfeller, der det står mellom liv og død, kan likevel ambulansehelikopter lande på den trange og trafikkerte plassen. Men da må personellet om bord i helikopteret påberope seg nødrett.

— Vi har en kronisk nødrettssituasjon, sier vaktlege på Luftambulansen, Dag W. Sørensen.

Rykket ut til motorsyklist

I går rykket Dag W. Sørensen ut i helikopter i et forsøk på å redde motorsyklisten som kolliderte med en bil i Arna. Tiden var knapp. Motorsyklisten svevde mellom liv og død.

Sørensen hadde ikke annet valg enn å be piloten lande på den provisoriske landingsplassen.

— I hvert tilfelle må jeg vurdere om pasienten tåler omlasting fra helikopter til ambulanse og en etterfølgende kjøretur på tre minutter. Sykehuset har gått med på at vi gjør en slik vurdering, sier Dag W. Sørensen.

Bekymret for flysikkerheten

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker sier til BT at sykehuset stiller opp når et ambulansehelikopter med svært kritisk skadde pasienter om bord har meldt sin ankomst direkte til sykehuset.

— Vi stopper trafikken og legger forholdene til rette så godt vi kan for å begrense risikoen. Landingsplassen ligger svært trangt til, og vi er bekymret, både for flysikkerheten, men også for pasienter og personale, sier Utaaker til Bergens Tidende.

Selv om Haukeland sykehus har godkjent landingsplass for helikopter på Grønneviksøren, ønsker sykehuset ny permanent landingsplass mer sentralt plassert bak det nye laboratoriebygget.

— Teknisk lar det seg gjennomføre å bygge en slik plass, med heistransport ned til akuttmottaket. Investeringene vil komme på ca 15 millioner kroner. Reguleringsendringer må også til, sier Utaaker. Men han vet ikke når en ny landingsplass kan stå ferdig.

Landingsplass på taket

De fleste norske sykehus BT har vært i kontakt med har godkjent landingsplass for helikopter enten på taket eller vegg i vegg med akuttmottaket. Alle de syv sykehusene har godkjent landingsplass på sykehusområdet.

Haukeland sykehus har godkjent landingsplass for helikopter ved Store Lungegårdsvann, en tre minutters ambulansetur unna - etter at pasienten er flyttet over fra helikopter til bil.

Landingsplassen på sykehusets område er ikke godkjent og kan kun brukes i ytterste nødstilfelle. Her er situasjonen ved syv andre sykehus i Norge.

  • St. Olav hospital, Trondheim:

Godkjent landingsplass på taket. Akuttrom like ved, som brukes ved behov. Pasientene blir fraktet i heis to etasjer ned, derfra er det forbindelse til akuttmottak/operasjonsstue.

  • Regionsykehuset i Tromsø:

Godkjent landingsplass vegg i vegg med akuttmottaket. Overbygd overgang mellom sykehusbygget og landingsplattformen. Båren trilles rett inn.

  • Ullevål sykehus:

Godkjent helikopterlandingsplass på en plen midt på sykehusområdet. Ambulansetransport noen hundre meter til akuttmottaket.

  • Rikshospitalet:

Godkjent landingsplass rett utenfor akuttmottaket. Helikopteret kommer like langt frem som ambulansebilen.

  • Sentralsjukehuset i Rogaland:

Godkjent landingsplass mindre enn hundre meter fra sykehuset. Fra landingsplassen brukes en trillevogn på hjul til akuttmottaket.

  • Fylkessjukehuset i Haugesund:

Godkjent helikopterlandingsplass på toppen av sykehuset. Pasienten blir sendt i heis videre ned til rett avdeling.

  • Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane:

Godkjent helikopterlandingsplass ca. 300 meter fra akuttmottaket. Videre transport fra landingsplass til mottak foregår i bil.

PROVISORISK LANDINGSPLASS: Bare få meter fra bilene utenfor Haukeland sykehus lander helikopteret med en kritisk skadet motorsyklist om bord. Den provisoriske landingsplassen er ennå ikke godkjent av Luftfartstilsynet, og kan kun brukes når legene påberoper seg nødrett.
FOTO: GIDSKE STARK