Mens 14 barnehager i Bergen bryter myndighetenes krav om makspris for barnehageplass, serverer mange barnehager i distriktet heldags barnehageplass til under 2000 kroner.

— Mer enn halvparten av barnehagene i Bergen er private, og det er stort sett disse som tar for mye. 14 er 14 for mange, men jeg hadde fryktet at det var verre, sier rådgiver Marianne Svege i Utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen.

Pandus bryter loven

Foreldrene i 13 av de 14 barnehagene har godkjent å betale mer enn maksprisen på 2750 kroner. Bare Pandus barnehage i Ytrebygda har ikke gjort det. Pandus bryter barnehageloven ved å kreve 3150 kroner i måneden.

— Når en barnehage ikke følger loven, kan vi i ytterste konsekvens trekke godkjennelsen tilbake, sier Marianne Boge, leder for barnehageteamet i Bergen kommunes oppvekstetat.

Kommunen førte tilsyn med barnehagene før jul, og har siden da vært i dialog med Pandus barnehage. Høsten 2003 viste en oversikt i BT at Pandus barnehage var Hordalands dyreste. Daglig leder og eier Gunn Berit Buck ønsker ikke å fortelle hva barnehagen gjør for å tilfredsstille kommunens og lovens krav.

— Jeg har ingen kommentar til det.

— Vil dere ta dette opp i foreldrerådet?

— Jeg har ingen kommentar, sier Buck.

Pandus barnehage er den første barnehagen i Bergen som bryter barnehageloven på dette grunnlaget etter at maksprisen ble innført 1. mai i fjor.

— Når økt foreldrebetaling er godkjent i foreldrerådet, er det i orden. Det må være begrunnet i vanskelig økonomi eller betydelig reduksjon i kvalitet, sier Marianne Boge.

Kommunen har sendt brev til Pandus og venter nå på deres forklaring.

Flere tar matpenger

Samtidig som mange har vansker med å holde seg innenfor grensene for foreldrebetaling, blir det mer vanlig å kreve inn ekstrapenger til mat og turer.

— Det er interessant at nesten samtlige barnehager har matpenger i tillegg til foreldrebetalingen. Mange har ment at dette kan være ekstra foreldrebetaling, men barnehagene må dokumentere at pengene faktisk går til mat, sier Marianne Svege hos Fylkesmannen.

Barnehagene i Hordaland har rapportert mat- og turpenger på mellom 50 og 200 kroner i måneden. For å være sikker på at disse pengene brukes til det de skal, kan foreldrene be om barnehagens regnskap, oppfordrer Svege.

De beste barnehagekommunene i Hordaland er Masfjorden, Eidfjord, Modalen og Øygarden. Der koster det under 2000 kroner å ha barn i barnehage. Samtlige ti barnehager i Øygarden koster 1810 kroner.