Finn Bjørn Tønder

Det er den såkalte Korsvandringen langfredag det handler om. Den vandringen fra Korskirken til Seiersberget i solidaritet med folk som lider. Den i regi av Kirkens Bymisjon i Bergen.

Det sies at det var tusenvis som fulgte bak korset da fransiskanermunkene innførte denne skikken i Bergen for veldig lenge siden. Så ble den borte. Og senere har vi bergensere bare sett på korsvandringer som noe eksotisk de gjør i katolske land, og spesielt i pavens Rom.

Paven samlet da også tusener på tusener i går. Det samme gjorde korsvandringer i Madrid, Manila og andre steder. I Oslo fulgte 200 korset den dagen Kristi lidelsesvei ble markert over hele verden.

I Bergen stoppet den rolige prosesjonen ved krigsmonumentet utenfor Korskirken, ved Domkirken, ved St. Jørgens Hospital for spedalske, ved Domkirkehjemmet, ved Assistentkirkegården, ved Attføringsinstituttet og til slutt i Kalfaret, eller hodeskallestedet som Kalfaret betyr på latin. Eller Golgata, som andre sier.

KORSVANDRERE: Prestene Knut Kaldestad (foran) og Leif Jarle Theis bærer korset forbi Domkirken i Bergen. Bak følger knappe 60 i solidaritet med folk som lider.<p/>FRED IVAR U. KLEMETSEN (foto)