Syv av de ti ledige stillingene er ved det nyoppstartede Fyllingsdalen sykehjem. Ellers i Bergen kommune finnes det bare tre ledige sykepleierstillinger. Ingen av dem er heltidsstillinger.

Ved Fyllingsdalen har de ansatte sykepleierne truet med kollektiv oppsigelse fordi de brukte alt for mye tid på kjøkkentjeneste. Dette mener de går ut over sykehjemspasientenes sikkerhet.

I etterkant av dette spurte Bergens Tidende hvor mange sykepleierstillinger som står ledige i Bergen.

Dermed sendte Bergen kommune ut spørsmål til sykehjemmene i Bergen om hvor mange faste sykepleierstillinger de har.

Svar: Per i dag er det altså bare 13 faste ledige sykepleierstillinger i Bergen.

Sliter med å få folk i helgene

— Men hva er det tallene viser?

— Det viser blant annet at når det gjelder faste sykepleiere, så er det ikke så store utfordringer. Men når det gjelder å få sykepleiere i kortere vikariater og gå inn ved sykmelding så har vi store utfordringer. Da må ofte annet helsepersonell gå inn for dem. Og særlig i helgene er det et stort problem å få bemannet med nok folk, sier Nicolasen.

Han legger til:

— Det viser også at vi har bedre tilgang på sykepleiere enn for 5 -10 år siden.

Nybegynnerproblem

Bergen kommune har imidlertid ikke spurt om hvor mange vikariater som står ledige, men skriver i oversikten som ble sendt ut i dag at sykehjemmene rapporterer om en del ledige vikariater som de ikke får besatt.

— Vel, det var denne måten vi valgte å kartlegge på. Å spørre om faste stillinger for sykepleiere, sier etatssjef Karl Henrik Nicolajsen ved Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune.

Han mener at situasjonen ved Fyllingsdalen ikke er så spesiell. Medieomtalen skal også ha vært medvirkende til at at folk vegrer seg for å søke på de ledige stillingene ved sykehjemmet.

— Det har alltid vært utfordringer med bemanningen når man starter opp et sykehjem, sier Nicolajsen.