JØRN-ARNE TOMASGARD

og KRISTINE HOLMELID

Nå risikerer opprørerne melding med hjem.

Tall Bergens Tidende hentet inn fra kommunaldirektør Harald Noss i Bergen kommune i går ettermiddag, tyder på at rundt 30 prosent av tiendeklassingene i kommunen boikottet testen. Da hadde omkring halvparten av skolene levert inn tallene. Det er omkring 2000 tiendeklassinger i Bergen.

Elevaksjonen opererer i en pressemelding med at over 20 prosent av bergenselevene, og fem-seks prosent nasjonalt, var med på boikotten.

Noss har sendt et rundskriv til skolene der han ber om tilbakemelding på oppslutningen om prøven. Nå har han og utdanningsdirektør i Hordaland, Kjellbjørg Lunde, vendt seg til departementet for instruks om hvordan de skal håndtere opprøret.

— Vi har diskutert en felles sanksjon mot dem som ikke besvarer. Flere alternativer har vært diskutert. Et av dem er en melding med hjem til foreldrene der det står at eleven ikke har deltatt, sier Noss.

Elevorganisasjonen, en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever i videregående skole, oppfordrer til boikotten på nettsidene sine.

Bare satt der

Bergens Tidende fikk komme inn til klasse 10 D ved Ytrebygda skole da testingen var i ferd med å bli avsluttet ved 11-tiden i går formiddag. Det ble antydet at fire-fem elever leverte testen, resten bare satt der og boikottet, for så å levere en blank besvarelse.

Lovise Justad og Eline Dankertsen satt ved siden av hverandre under testen. Lovise leverte, Eline boikottet.

— Jeg ser på det som en øving til eksamen. Nå får jeg tilbakemelding på hva jeg kan og hva jeg må bli flinkere til. Men jeg er egentlig enig i boikotten, sier Lovise.

Eline sier hun synes det er feil at statsråd Kristin Clemet skal dømme elevene etter statistikk. Men hun medgir også at det har vært et press for å boikotte prøvene.

— Det er sikkert noen som er med på boikotten for ikke å bli sett ned på av de andre. Det har vært et press, og jeg er sikkert påvirket av det. Jeg hadde nok ikke boikottet uten, sier Eline Dankertsen, før hun går og leverer den blanke besvarelsen.

Elevrådsleder Trine Frantzen innser at noen av elevene nok har fulgt med strømmen.

— Men nå har de i alle fall fått innsikt i hva denne problemstillingen dreier seg om, sier hun.

Lasse Karlsen var en av elevene som boikottet.

— Det er bra at elevene gidder å protestere, og ikke bare sitter der som noen lam, sier han.

Ekstraarbeid for lærerne

Klasseforstander Endre Lie i 10 D sier han ikke støtter aksjonen, men at han har stor forståelse for den.

— Hele saken bærer preg av hastverk og dårlig planlegging. De nasjonale testene er kommet inn som et fremmedelement i undervisningen, som det ikke er tatt høyde for i våre arbeidsplaner. Man må beregne over en time arbeid med å rette hver prøve. En lærer som har tre-fire klasser, får to ukers ekstraarbeid, og da har man fullt opp å gjøre fra før, mener Lie.

EN AV HVER: Eline Dankertsen (t.h.) var en mange 10. klassinger ved Ytrebygda skole som boikottet den nasjonale prøven i matematikk i går. Lovise Justad (t.v.) leverte inn besvarelsen for å trene til eksamen, men understreket at hun er enig i boikotten.<p/>FOTO: TOR HØVIK